REVIEW PAPER
Inventions used in business management in the XIX and XX centuries
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2021-09-27
 
 
Publication date: 2021-09-27
 
 
NSZ 2021;16(3):31-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Management uses many tools that facilitate the work of managers. Nowadays, such an example are computer programs that facilitate making managerial decisions, very often complicated. However, before this happened, for many decades in the daily work of managers and the entire management process, inventions created in the XIX and XX centuries were used. Many of them were developed with management in mind, and others, due to their special capabilities, were used in the office and in the work of company managers. Therefore, in the article there are selected and presented those of them that are associated with the office and for many years were equally effectively used in the work of the manager.
 
REFERENCES (20)
1.
Adamczak, A., Szewc, A. (red.), 2008. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Barta, J., Markiewicz, R., 2010. Prawo autorskie, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
3.
Cieśliński, A., 2003. Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa: C.H. Beck.
 
4.
Clement, J., 2005. 100 wynalazków, które zmieniły świat, Warszawa: Axel Springer.
 
5.
Hart, M.H., 1995. 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, Warszawa: Świat Książki.
 
6.
Kotarba, W., 2012. Ochrona własności intelektualnej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
7.
Kotarba, W., 2000. Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”.
 
8.
Łotysz, S., 2018. Polscy wynalazcy. 100 polskich wynalazków na 100-lecie Urzędu Patentowego RP, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Dragon.
 
9.
Michalik, M.B., 1992. Kronika techniki, Warszawa: Wydawnictwo Kronika.
 
10.
Nowińska, E., Promińska, U., Du Vall, M., 2003. Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, Warszawa: Lexis Nexis.
 
11.
Reid, S., Fara, P., 2001. Kompendium. Wynalazcy, naukowcy, odkrywcy. Władcy świata. Sławne kobiety, Warszawa: Wydawnictwo RTW.
 
12.
„Rzeczpospolita”, nr 165 z 17.07.2002 r.
 
13.
Szczepanowska-Kozłowska, K., 2012. Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej, Warszawa: Lexis Nexis.
 
14.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994 nr 24, poz. 83 ze zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (DzU 2001 nr 128, poz. 1402).
 
16.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (DzU 2001 nr 49, poz. 508 ze zm.).
 
17.
Historia ekspresu do kawy (13.08.2021), https://kawa.pl/artykuly/histo....
 
18.
Historia kserokopiarki. Tak zmieniano świat (13.08.2012), https://kserokopiarki-netcan.p....
 
19.
Kto i kiedy wynalazł zszywacz biurowy? (13.08.2021), https://dlabiura24.pl/blog/kto....
 
20.
Pióro wieczne (13.08.2021), https://wynalazki.andrej.edu.p....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top