ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wymiary przywództwa w Wojsku Polskim na przykładzie Sił Powietrznych RP
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojskowe Biuro Badań Społecznych
 
 
Data publikacji online: 27-09-2021
 
 
Data publikacji: 27-09-2021
 
 
NSZ 2021;16(3):13-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł dotyczy szerokiej problematyki wymiarów przywództwa w Siłach Powietrznych RP. Składa się ze wstępu, rozdziałów przywołujących literaturę przedmiotu, opisu wyników badań naukowych z lat 2015-2021. Prezentuje badania własne przeprowadzone na grupie 213 utalentowanych żołnierzy zawodowych w jednostkach lotniczych w maj-lipiec 2015 roku. Analiza wyników badań prowadzi do konkluzji, że właściwe procesy motywacyjne i „właściwe przywództwo” wykorzystywane w strategiach wojskowych wśród utalentowanych żołnierzy zawodowych mogą wpływać na postawy i zachowania tychże w wypełnianiu swoich obowiązków służbowych i wszechstronnego rozwoju osobistego. Głównym elementem motywowania jest człowiek z jego systemem wartości, doświadczeniem i oczekiwaniami na przyszłość. Z lektury przedmiotu i badań własnych wynika, że wymiary przywództwa zależą między innymi, od wizji, zaangażowania, innowacji, kultury organizacji Sił Powietrznych. Celem artykułu jest przedstawienie wymiarów przywództwa w Wojsku Polskim.
 
REFERENCJE (26)
1.
Aftyka, W., 2014. Przywództwo w organizacji, [w:] Harasim, W. (red.), Człowiek i organizacja – dylematy współczesnego zarządzania, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 
2.
Avery, G., 2009. Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
3.
Bolesta-Kukułka, K., 2003. Decyzje menedżerskie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
4.
Czerska, M., Rutka, R., 2016. Metody oceny ryzyka personalnego w organizacji, Studia Ekonomiczne, nr 280.
 
5.
Dhar, U., Prashant, M., 2001. Leadership Effectiveness: A Study of Constituent Factors, Journal of Management Research, nr 1 (4).
 
6.
Eagly, A.H., Karau, S.J., Makhijani, M.G., 1995. Gender and Effectiveness of Leaders: A Meta Analysis, Psychological Bulletin, nr 117 (1).
 
7.
Gadomska-Lila, K., 2018. Przywództwo w organizacjach wiedzochłonnych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 1 (47).
 
8.
Glover, J., Friedman, H., Jones, G., 2002. Adaptive Leadership: When Change Is Not Enough (Part One), Organization Development Journal, vol. 20, nr 2, Summer.
 
9.
Glover, J., Rainwater, K., Jones, G., Friedman, H., 2002. Adaptive Leadership (Part Two): Four Principles for Being Adaptive, Organization Development Journal, vol. 20, nr 4, Winter.
 
10.
Grzesik, K., 2011. Wpływ przywództwa strategicznego na trwałość i rozwój przedsiębiorstwa, [w:] Skalik, J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
11.
Hambrick, D., Pettigrew, A., 2001. Upper Echelons: Donald Hambrick on Executives and Strategy, Academy of Management Review, vol. 15, nr 3.
 
12.
Hartman, C.L., Hoffman, P.S., Stafford, E.R., 1999. Partnerships: a path to sustainability, Business Strategy and Environment, nr 8 (5).
 
13.
Heifetz, R.A., Laurie, D.L., 1997. The Work of Leadership, Harvard Business Review, January.
 
14.
Hogan, R., Curphy, G.J., Hogan, J., 1994. What We Know about Leadership – Effectiveness and Personality, American Psychologist, nr 49 (6).
 
15.
Howell, J.P., Costley, D.L., 2006. Understanding Behaviors for Effective Leadership, New York: Pearson Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 
16.
Iszat-White, M., Saunders, C., 2017. Leadership, Oxford: Oxford University Press.
 
17.
Kanarski, L., Gawliczek, P., 2002. Przywództwo w armiach NATO, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
18.
McCauley, C.D., 2004. Successful and Unsuccessful Leadership, [w:] Antonakis, J., Cianciolo, A.T., Sternberg, R.J. (red.), The Nature of Leadership, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 
19.
Mumford, M.D., Licuanan, B., 2004. Leading for innovation: Conclusions, issues, and directions, The Leadership Quarterly, nr 15 (1).
 
20.
Mumford, M.D., Scott, G.M., Gaddis, B., Strange, J.M., 2002. Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships, The Leadership Quarterly, nr 13 (6).
 
21.
Noe, R.A., 2005. Employee Training and Development, New York: McGrow-Hill.
 
22.
Northouse, P., 2016. Leadership Theory and Practice, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 
23.
Piaget, J., 1966. Narodziny inteligencji dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
24.
Robbin, S.P., Judge, T.A., 2012. Zachowania w organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
25.
Rowe, G., Nejad, H., 2009. Strategic Leadership: Short Term Stability and Long-Term Viability, Ivey Business Journal, vol. 73, nr 5.
 
26.
Żukiewicz, P., 2011. Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top