ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wymiary przywództwa w Wojsku Polskim na przykładzie Sił Powietrznych RP
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojskowe Biuro Badań Społecznych
Data publikacji: 31-08-2021
 
NSZ 2021;16(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki motywacji, systemu motywacyjnego i wymiarów motywacji w Siłach Powietrznych RP. Składa się ze wstępu, rozdziałów przywołujących literaturę przedmiotu, opisu wyników badań naukowych z lat 2015-2021. Prezentuje badania własne przeprowadzone na grupie 213 utalentowanych żołnierzy zawodowych w jednostkach lotniczych w maj-lipiec 2015 roku. Analiza wyników badań prowadzi do konkluzji, że właściwe procesy motywacyjne wykorzystywane w strategiach wojskowych wśród utalentowanych żołnierzy zawodowych mogą wpływać na postawy i zachowania tychże w wypełnianiu swoich obowiązków służbowych i wszechstronnego rozwoju osobistego. Głównym elementem motywowania jest człowiek z jego systemem wartości, doświadczenie i oczekiwań na przyszłość. Motywowanie – to ukierunkowane zachowania człowieka do gotowości podejmowania działań często ekstremalnych, z jakimi mierzą się, przede wszystkim, żołnierze. Lektura przedmiotu i wyniki badań prowadziły do konkluzji, ze wymiary przywództwa zależą między innymi, od wizji, zaangażowania, innowacji, kultury organizacji Sił Powietrznych. Celem artykułu jest przedstawienie wymiarów przywództwa w Wojsku Polskim.
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380