ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Środki publiczne oraz sponsoring jako sposoby finansowania sportu
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Data publikacji online: 22-12-2017
 
 
Data publikacji: 22-12-2017
 
 
NSZ 2017;12(4):147-155
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tematem pracy są pytania dotyczące finansowania sportu osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami. Praca dotyka podstawowych założeń ekonomii dotyczących udziału państwa w sferze gospodarczej, prezentując obszary, w których udział ten jest konieczny. Przedstawione zostają dobra i usługi publiczne, a także sport jako jedna z kategorii usług publicznych.
 
REFERENCJE (7)
1.
STIGLITZ J.E., 2013, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 
2.
PATRZAŁEK L., 2004, Finanse samorządu terytorialnego, wyd. AE, Wrocław.
 
3.
BRUHN M., 2003, Sponsoring: Systematische Planung und integraviter Einsatz, Gabler Verlag Wiesbaden.
 
4.
DATKO M., 2012, Sponsoring – klucz nowoczesnego sukcesu, Placet, Warszawa.
 
5.
BAUMOL W.J., Oates W.E., 1997, The Theory of Environmental Policy, Prentice Hall, Engewood Clifs.
 
6.
BANDARZEWSKI K., 2003, Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków.
 
7.
BEECH J., CHADWICK S., 2004, The Business of Sport Management, Pearson Education, Harlow.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top