REVIEW PAPER
Contemporary measures of PR activities in sport events
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warszawski,, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 
 
Online publication date: 2018-09-24
 
 
Publication date: 2018-09-24
 
 
NSZ 2018;13(3):43-52
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of considerations is to analyze available measures of PR and to select effective measurement methods for organizers of mass sports events. The article is based on literature on the subject, analysis of exsisting data and observation of the biggest polish mass sports events, including Enea Challenge Poznań. The first part of the article focuses on the complex characteristics of sports events with emphasis of the importance of the emotional factor. Second part focuses on the analysis of possible public relations activities in sports events. Then, there are also reflections about preparing a detailed and measurable communication strategy. In the following parts of this article, there are analysis of available measures of PR activities and methods with examples of how they can function.
 
REFERENCES (18)
1.
Bruce T., Desmarais F., 2008, Blurring the boundaries of sports public relations: National stereotypes as sport announcers’ public relations tools, „Public Relations Review”, nr 34.
 
2.
Danzey-Bussell L. A., Greenwell T. Ch., Shonk D., 2014, Managing Sport Events, Human Kinetics, Champagin
 
3.
Drożdż M., 2010, Tabloidyczna „produkcja” sensu i wartości, [w:] Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa M., Oblicza komunikacji. Tabloidyzacja języka i kultury, Wydawnictwo Uniwersytety Wrocławskiego, Wrocław.
 
4.
Gailily Y., Limor Y., Tamir I., 2015, Sports: Faster, Higher, Stronger, and Public Relations, „Human Affairs” nr 25.
 
5.
Gołąb-Andrzejak E., 2014, Sposoby oraz narzędzia promocji podnoszące atrakcyjność imprezy biegowej, [w:] WAŚKOWSKI Z. (red.), Marketing imprez biegowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 
6.
Hopwood M., Kitchin P., Skinner J., 2010, Sport Public Relations and Communication, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 
7.
Jafari J., 2000, The Encyclopaedia of tourism, Routledge, London.
 
8.
Kazimierczak M., 2016, Event sportowy w procesie budowania społecznej tożsamości. Ujęcie teoretyczno-analityczne, „Handel wewnętrzny”, nr 62 (6).
 
9.
L’etang J., 2006, Public relations and sport in promotional culture, „Public Relations Review”, (32).
 
10.
Mihai A.L., 2014, Classical media relations and new media relations in sport, „SEA - Practical Application of Science”, (2).
 
11.
Miotk A., 2012, Badania w public relations, Difin, Warszawa.
 
12.
Rydzak W., 2012, Informacja i komunikowanie a zaufanie i reputacja podmiotów gospodarczych – European Communication Monitor 2012 oraz Edelman Trust Barometr, [w:] Gołata K., Rydzak W., 2012, Lokalne i globalne aspekty komunikowania społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 
13.
Sporek T., 2007, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa.
 
14.
Tworzydło D., 2008, Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, Wydawnictwo Wyższe Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 
15.
Tworzydło D., 2017, Public relations praktycznie, Newsline, Rzeszów.
 
16.
Watson T., 2012, The evolution of public relations measurement and evaluation, „Public Relations Reviev”, (38).
 
17.
Bartholomew D., 2008, A new model for social and traditional media measurement, http:// metricsman/wordpress.com/2008/08/29/a-new-model-for-social-and-traditional-media-measurement (15.11,2017).
 
18.
Talik-Orłowska A., 2003, www.swiatmarketingu.pl, (21.01.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top