REVIEW PAPER
Conditions of development of startups businesses – prospects for northeastern Poland
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Zarządzania
 
 
Online publication date: 2018-09-24
 
 
Publication date: 2018-09-24
 
 
NSZ 2018;13(3):245-257
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The following work has a theoretical and research character. Its main objective is to evaluate the existence of disproportions in the conditions of activities of startup businesses established in northeastern Poland in relation to the national situation in the examined area. The author has presented the essence and distinguishing features of startup businesses. The next part of the paper shows the specificity of startup businesses operating in the northeastern region of Poland. The analysis of existing data has been enriched with the presentation of the results of expert interviews conducted by the author of this work. The paper ends with the conclusions which lead to state that the conditions of functioning and development of startup businesses show strong regional diversity in Poland.
 
REFERENCES (22)
1.
Beauchamp M., Kowalczyk A., Skala A., Ociepka T., 2017, Polskie startupy. Raport 2017, Fundacja Startup Poland, Warszawa.
 
2.
Blank S., Dorf B., 2012, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
3.
Blank S., 2017, What’s a Startup? First Principles, https://steveblank.com, data dostępu: 26.09.2017.
 
4.
Czerniak A., Stefański M., 2016, Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój, Polityka INSIGHT, Warszawa.
 
5.
Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce, 2016, Deloitte, Warszawa.
 
6.
Fontinelle A., 2017, What exactly is Startup?, http://www.investopedia.com, data dostępu: 25.09.2017.
 
7.
Guillebeau Ch., 2013, Niskobudżetowy startup, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
8.
Hartmans A., 2017, Klub dziesięciu miliardów. Oto najdroższe startupy na świecie, Business Insider, https://businessinsider.com.pl, data dostępu: 10.10.2017.
 
9.
Business Dictionary, 2017, http://www.businessdictionary...., data dostępu: 22.09.2017.
 
10.
FORBES, 2017, http://www.forbes.com/sites/na..., data dostępu: 22.09.2017.
 
11.
MNiSW, 2017, http://www.nauka.gov.pl/uczeln..., data dostępu: 30.10.2017.
 
12.
PARP, 2017, http://www.platformystartowe.g..., data dostępu: 10.10.2017.
 
13.
PFR, 2017, www.startup.pfr.pl/pl/program/program-platforma-startowa-hub-talents, data dostępu: 12.10.2017.
 
14.
Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+, 2015, Zarząd Województwa Podlaskiego, Białystok.
 
15.
Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, 2014, Olsztyn.
 
16.
Regionalna strategia innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, 2015, Fundacja im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 
17.
Ries E., 2011, The Lean Startup, Crown Business, London.
 
18.
Sobczak R., Dudycz H., 2016, Determinanty sukcesu i porażki start-upów internetowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. 2.
 
19.
Skala A., Kruczkowska E., 2016, Polskie Startupy. Raport 2016, Fundacja Startup Poland, Warszawa.
 
20.
Smus T., 2014, Finansowanie start-upów w Polsce, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 35.
 
21.
Wilhelm A., 2017, What the Hell is a Startup Anyway?, https://techcrunch.com, data dostępu: 22.09.2017.
 
22.
Wojtas S., Senecki A., Spysz A., Frączek M., 2015, Katalog polskiego ekosystemu startupowego, PARP, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top