ARTYKUŁ ORYGINALNY
Finansowanie startupów przez fundusze wysokiego ryzyka
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):237-250
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza specyfiki finansowania przedsięwzięć gospodarczych typu start-up. Punktem wyjścia analizy jest określenie jej zakresu poprzez zdefiniowanie przedsięwzięcia typu start-up. Następnie podjęto próbę określenia specyfiki inwestowania w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju z punktu widzenia kształtowania się ryzyka i potrzeb inwestycyjnych w czasie. Artykuł zawiera również przegląd współczesnych trendów w finansowaniu typu venture capital w Polsce, Europie i USA. Artykuł zamyka podsumowanie zawierające wnioski końcowe i określające kierunki dalszych badań.
 
REFERENCJE (18)
1.
BLANK S., DORF B., 2013, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, Gliwice.
 
2.
CHRISTENSEN C., 2010, Przełomowe innowacje. Możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 
3.
CODOGNI M., 2015, Crowdfunding jako sposób finansowania rozwoju startupów, [w:] M. Czyż, J. Dyduch (red.), Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 
4.
MIKOŁAJCZYK B., KRAWCZYK M., 2007, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa.
 
5.
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 
6.
BEAUCHAMP M., KOWALCZYK A., SKALA A., 2017, Polskie startupy. Raport 2017, Fundacja Startup Poland, Warszawa, http://startuppoland.org/wp-co... (29.10.2017).
 
7.
CONSTINE J., 2014, Mobile Wallet Laughingstock Clinkle Finally Launches To Let You Pay Friends And Earn “Treats”, Techcrunch, https://techcrunch.com/2014/09... (15.11.2016).
 
8.
CROWDEXPERT, 2015, Crowdfunding Industry Statistics 2015/2016, http://crowdexpert.com/ crowdfunding - industry-statistics/ (27.11.2016).
 
9.
DWIVEDI A.B., 2016, The government has finally defined the word ‘startup’, Your Story, https://yourstory.com/ 2016/02/government-definition-startup/ (16.11.2016).
 
10.
EUROSTAT, 2016, http://appsso.eurostat.ec.euro... (20.11.2016).
 
11.
GRAHAM P., 2012, Startup = Growth, http://www.paulgraham.com/grow... (20.11.2016).
 
12.
KOMISJA EUROPEJSKA, 2016, What is an SME?, http://ec.europa.eu/growth/sme... (15.11.2016).
 
13.
PORTAL INNOWACJI, 2016, www.pi.gov.pl (20.11.2016).
 
14.
PWC MONEY TREE, 2016, https://www.pwcmoneytree.com/H... (15.11.2016).
 
15.
SHONTELL A., 2013, 21-Years-Old Raises Largest Seed Round in Silicon Valey History – $25 Million – For Mysterious Payment App, Business Insider, http://www.businessinsider.com... (15.11.2016).
 
16.
SKALA A., KRUCZKOWSKA E., 2016, Raport polskie startupy 2016, Fundacja Startup Poland, Warszawa, http://startuppoland.org/wp-co... (29.10.2017).
 
17.
STARTUPINDIA, 2016, http://startupindia.gov.in/sta... (16.11.2016).
 
18.
STARTUPYARD, 2015, The Startup Investment Cycle, www.http://startupyard.com/guest-p... (14.11.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top