ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
STRATEGIA ROZWOJU PRACOWNIKA W ORGANIZACJI
 
Więcej
Ukryj
1
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 
2
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE
 
3
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 26-03-2018
 
 
Data publikacji: 26-03-2018
 
 
NSZ 2018;13(1):41-51
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W opracowaniu zaprezentowano istotę kariery zawodowej traktowanej jako fundament strategii rozwoju pracownika w organizacji. Przedstawiono zatem karierę zawodową jako proces umożliwiający nabywanie kompetencji ułatwiających osiąganie indywidualnych sukcesów zawodowych. Formalnie określona i udokumentowana ścieżka kariery zawodowej pracownika stanowi podstawę planowania jego kariery w zobiektywizowanym wymiarze. Ścieżka kariery w organizacji może być budowana w różnorodny sposób, zależnie od warunków i możliwości firmy, stąd w opracowaniu scharakteryzowano alokację pracowników, czyli ich przemieszczenia w górę struktury organizacyjnej określane mianem awansu. Podkreślono rolę rozwoju zawodowego pracowników, do którego niezbędne są szkolenia i doskonalenie umiejętności, traktowane jako inwestycja przedsiębiorstwa. W opracowaniu podjęto również istotny temat wyzwań i przyszłych tendencji procesu zarządzania karierą. Wskazano zmianę płaszczyzny postrzegania kariery z ukierunkowania na karierę w pracy na jakość życia i równowagę praca–życie prywatne.
 
REFERENCJE (13)
1.
Armstrong M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 
2.
Ciekanowski Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
3.
Ciekanowski Z., 2013, Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, PWST-E, Jarosław.
 
4.
Ciekanowski Z., 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, PWST-E, Jarosław.
 
5.
Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., 2008, Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa.
 
6.
Gellert M., 2008, Zespół, GWP, Gdańsk.
 
7.
Jamka B., 1997, Kierowanie kadrami – pozyskiwanie i rozwój pracowników, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
8.
Król H., LudwiczyńskiA. , 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, WN PWN, Warszawa.
 
9.
Marecki K., Wieloch M., 2008, Biznesplan, elementy planowania działalności rozwojowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
10.
MiśA. , 2002, Kariera w organizacji: przed i po przełomie wieków, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie.
 
11.
PocztowskiA. , 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 
12.
Ratajczak Z., 2008, Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.
 
13.
Sajkiewicz A. , 2002, Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top