REVIEW PAPER
Development strategy of the employee in the organization
 
More details
Hide details
1
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 
2
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE
 
3
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2018-03-26
 
 
Publication date: 2018-03-26
 
 
NSZ 2018;13(1):41-51
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The study presents the essence of a professional career, treated as the foundation of the employee development strategy in the organization. Therefore, a professional career was presented as a process enabling the acquisition of competences facilitating the achievement of individual professional successes. Formally defined and documented career path of an employee is the basis for planning his career in an objectified dimension. The career path in the organization can be built in a variety of ways, depending on the conditions and capabilities of the company, hence the employee’s allocation, ie their displacement up the organizational structure, referred to as promotion, is characterized. The role of professional development of employees is emphasized, to which training and skills development are necessary, treated as an investment of an enterprise. The study also addressed an important topic of challenges and future trends in the career management process. A change in the level of career perception from the focus on career at work on quality of life and work-private life balance was indicated.
 
REFERENCES (13)
1.
Armstrong M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 
2.
Ciekanowski Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
3.
Ciekanowski Z., 2013, Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, PWST-E, Jarosław.
 
4.
Ciekanowski Z., 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, PWST-E, Jarosław.
 
5.
Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., 2008, Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa.
 
6.
Gellert M., 2008, Zespół, GWP, Gdańsk.
 
7.
Jamka B., 1997, Kierowanie kadrami – pozyskiwanie i rozwój pracowników, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
8.
Król H., LudwiczyńskiA. , 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, WN PWN, Warszawa.
 
9.
Marecki K., Wieloch M., 2008, Biznesplan, elementy planowania działalności rozwojowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
10.
MiśA. , 2002, Kariera w organizacji: przed i po przełomie wieków, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie.
 
11.
PocztowskiA. , 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 
12.
Ratajczak Z., 2008, Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.
 
13.
Sajkiewicz A. , 2002, Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top