ARTYKUŁ ORYGINALNY
Grywalizacja w zarządzaniu personelem przedsiębiorstw a usługowego
 
Więcej
Ukryj
1
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INSTYTUT MARKETINGU
 
 
Data publikacji online: 26-03-2018
 
 
Data publikacji: 26-03-2018
 
 
NSZ 2018;13(1):53-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Grywalizacja oraz elementy gier to dość młode narzędzia angażowania uczestników rynku. Od jakiegoś czasu są z powodzeniem stosowane w przypadku zarządzania relacjami z nabywcami usług. Równocześnie można zaobserwować zainteresowanie menedżerów stosowaniem programów grywalizacyjnych w zarządzaniu personelem. Grywalizować można prawie każdy obszar zarządzania personelem. Najczęściej spotyka się działania związane z procesem rekrutacji i szkolenia pracowników. Celem artykułu było przedstawienie najważniejszych założeń grywalizacji i wskazanie możliwości jej zastosowania w praktyce przedsiębiorstwa usługowego. Artykuł uzupełnia koncepcja grywalizacyjnego projektu zarządzania personelem przedsiębiorstwa usługowego.
 
REFERENCJE (13)
1.
Chłodnicki M., Zeller P., 2006, Wprowadzenie do zarządzania relacjami usługowymi, [w:] Zarządzanie relacjami w usługach, K. Rogoziński (red.), Wyd. Difin, Warszawa.
 
2.
Laskowski M., 2013, Wykorzystanie czynników rywalizacyjnych w tworzeniu aplikacji użyteczności publicznej, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 36.
 
3.
Mazurczyk-Jankowska E., Jankowski J., 2012, Przygody HR z grami, „Marketing w Praktyce”, nr 5.
 
4.
Payne A., 1996, Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
5.
Tkaczyk P., 2012, Grywalizacja. Jak stosować mechanizmy z gier w działaniach marketingowych, Wyd. Helion, Gliwice.
 
6.
Widawska-Stanisz A., 2017, Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi usługowych przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych, „Journal of Education, Health and Sport”, nr 5.
 
7.
Woźniak J., 2015, Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, „HRM Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 
8.
Bezrobotni 2017, Komunikat z badań nr 51/2017, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2017/K_051_17.PDF
 
9.
Jaskowska B., W to nam graj! Grywalizacja w promowaniu usług bibliotecznych, [w:] Biblioteka jako marka: materiały z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi, 2012, http://repozytorium.ur.edu.pl/.... pdf?sequence=1 (22.10.2017).
 
10.
Maleje poziom zaangażowania pracowników na świecie, AON 2017, http://www.aon.com/poland/hr/c... Informacja_prasowa_2017_gtee.jsp (25.102017).
 
11.
Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach, Rynek Pracy, 2017, http://rynekpracy.org/ x/989321 (27.10.2017).
 
12.
Starzyński S., Gryfikacja, modny termin nadużywany przez marketerów, http://www.git2012.pl/raport (25.10.2017).
 
13.
Tylko 13% pracowników angażuje się w swoją pracę, Gazeta Prawna 2016, http://serwisy. gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/920373,pracownicy-zaangazowanie-sie-wprace. html (27.10.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top