ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zarządzanie talentami w świetle teorii przywództwa służebnego
 
 
Więcej
Ukryj
1
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT EKONOMII I ZARZĄDZANIA
 
 
Data publikacji online: 26-03-2018
 
 
Data publikacji: 26-03-2018
 
 
NSZ 2018;13(1):27-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W dobie gospodarki opartej na wiedzy przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw budowana jest przede wszystkim w oparciu o pracowników. Rosnąca mobilność, ustawiczne zmiany w gospodarce oraz brak odpowiednio wykwalifikowanych osób na rynku pracy skutkują zaostrzającą się „wojną o talenty”. Świadomi swoich zdolności pracownicy nie zadowalają się zachętami materialnymi, ale szukają miejsca pracy, w którym będą mieli zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju, a zadania będą wymagać kreatywności i współpracy z ludźmi podzielającymi ich zainteresowania. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki zarządzania talentami w organizacji stosującej koncepcję przywództwa służebnego. Na podstawie analizy literatury przedmiotu można stwierdzić, że największą spójność z założeniami przywództwa służebnego wykazuje inkluzywne zarządzanie talentami skierowane na rozwój pracowników. Kluczowe w tym podejściu jest dopasowanie pracowników utalentowanych do rzeczywistości organizacyjnej, budowanie silnych więzi pomiędzy przywódcą służebnym i jego współpracownikami oraz indywidualne zaplanowanie rozwoju każdego członka organizacji pod kątem jego potrzeb i ambicji.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bieniok H., 2010, Rola zarządzania talentami w procesie budowy potencjału innowacyjnego organizacji, w:. Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 
2.
Blanchard K., 2007, Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Boone L.W., Makhani S., 2012, Five Necessary Attitudes of a Servant Leader, „Review of Business”, nr 33/1.
 
4.
Czuba B., Miszczak M., 2017, Od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim w siłach zbrojnych RP, WAT, Warszawa.
 
5.
Cappelli P., Keller JR., 2014, Talent Management: Conceptual Approaches and Practical Challenges, “The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior”, nr 1.
 
6.
Focht A., Ponton M., 2015, Identifying primary characteristics of servant leadership: Delphi study, “International Journal of Leadership Studies”, nr 9(1).
 
7.
Greenleaf R.K., 1977, The Servant as Leader, Paulist Press Inc., New York.
 
8.
Ingram T., 2011, Miejsce i znaczenie talentów we współczesnej organizacji, w:. T. Ingram (red.), Zarządzanie talentami, PWE, Warszawa.
 
9.
Iqbal S., Qureshi T.M., Khan M.A., Hijazi S.T., 2013, Talent management is not an old wine in a new bottle, “African Journal of Business Management”, nr 7(35).
 
10.
Kouzes J.M., Posner B.Z., The credibility factor: What followers expect from their leaders, „Management Review”, nr 79(1).
 
11.
Lacey M.Y., Groves K., 2014, Talent management collides with corporate social responsibility: creation of inadvertent hypocrisy, “Journal of Management Development”, vol. 33, no. 4.
 
12.
Listwan T., 2005, Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, w:. S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 
13.
Mróz J., 2013, Zarządzanie talentami – modele i podejścia badawcze, „Nauki o Zarządzaniu”, nr 2(23).
 
14.
PA CONSULTING, 2015, Future is fluid – key findings, PA Knowledge, London.
 
15.
Russel R.F., StoneA. G., 2002, A review of servant leadership attitudes: developing a practical model, “Leadership & Organization Development Journal”, nr 23/3.
 
16.
Sosińska N., 2007, Magia rozwoju talentów. Jak zdobywać i zatrzymać właściwych ludzi w firmie, IFC PRESS, Kraków.
 
17.
Swailes S., Downs Y., Orr K., 2014, Conceptualising inclusive talent management: potential, possibilities and practicalities, “Human Resource Development International”, nr 17(5).
 
18.
Thunnissen M., Boselie P., Fruytier B., 2013a, A review of talent management: ‘Infancy or adolescence?’, “The International Journal of Human Resource Management”, nr 24(9).
 
19.
Thunnissen M., Boselie P., Fruytier B., 2013b, Talent management and the relevance of context: Towards a pluralistic approach, “Human Resources Management Review”, nr 23.
 
20.
Thunnissen M., Gallardo-Gallardo E., 2017, Talent Management in Practice: An Integrated and Dynamic Approach, Emerald Publishing Limited, Bingley.
 
21.
Washington R.R., Sutton CH.D., Field H.S., 2006, Individual differences in servant leadership: the roles of values and personality, “Leadership & Organization Development Journal”, vol. 27, no. 8.
 
22.
Winston B., Fields D., 2015, Seeking and measuring the essential behaviours of servant leadership, “Leadership & Organization Development Journal”, vol. 36, no. 4.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top