ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rachunek kosztów jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):167-184
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule opisano koszty jakości w modelach zarządzania jakościowego. Scharakteryzowano modele amerykańskie i japońskie, europejski model Waltera Mesinga oraz strukturalne modele kosztów jakości. Scharakteryzowano również model kosztów jakości według normy ISO 9004-3:1994, wskazując rodzaje kosztów jakości, które można zaliczyć do poszczególnych grup kosztów. Opisano wpływ kosztów jakości na poziom jakości, przedstawiono sposób postępowania podczas ustalania kosztów jakości w trakcie przygotowania rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie oraz sposób analizy kosztów jakości za pomocą przykładowych wskaźników.
 
REFERENCJE (13)
1.
Hamrol A., 2005, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 
2.
Hamrol A., Mantura W., 2002, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 
3.
Juran J.M., Gryna F.M., 1989, Jakość, projektowanie, analiza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 
4.
Łunarski J., 2008, Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
 
5.
Nixon F., 1974, Jakość i niezawodność a zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 
6.
Oyrzanowski B., 1979, Koszty jakości. Instrumentarium poprawy gospodarowania, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 
7.
PN-EN ISO 9001:2015-10, 2016, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa
 
8.
Ramberg J.S., 1994, TQM: Thought Revolution or Trojan Horse?, „OR/MS Today”, vol. 21, nr 4.
 
9.
Skrzypek E., 2000, Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
10.
Zembrzuska Z., 1995, Koszty jakości w świetle norm ISO serii 9000, Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM, Warszawa.
 
11.
Zymonik Z., 2003, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
12.
Koszty jakości (dostęp: 25.11.2018), https://mfiles.pl/pl/index.php....
 
13.
Koszty jakości (dostęp: 20.10.2018), https://www.governica.com/ency...- %C5%9Bci
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top