ORIGINAL PAPER
Quality cost account in the management of the enterprise
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):167-184
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article describes quality costs in quality management models. American models, Japanese models, European Walter Mesing model, structural models of quality costs have been characterized. The quality cost model according to the ISO 9004-3:1994 standard have been also characterized by indicating the types of quality costs that may be included in the individual cost groups. The influence of quality costs on the quality level has been described, the procedure for determining the quality costs during the preparation of the quality cost account in the company and the method of quality cost analysis have been presented using the example indicators.
 
REFERENCES (13)
1.
Hamrol A., 2005, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 
2.
Hamrol A., Mantura W., 2002, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 
3.
Juran J.M., Gryna F.M., 1989, Jakość, projektowanie, analiza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 
4.
Łunarski J., 2008, Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
 
5.
Nixon F., 1974, Jakość i niezawodność a zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 
6.
Oyrzanowski B., 1979, Koszty jakości. Instrumentarium poprawy gospodarowania, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 
7.
PN-EN ISO 9001:2015-10, 2016, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa
 
8.
Ramberg J.S., 1994, TQM: Thought Revolution or Trojan Horse?, „OR/MS Today”, vol. 21, nr 4.
 
9.
Skrzypek E., 2000, Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
10.
Zembrzuska Z., 1995, Koszty jakości w świetle norm ISO serii 9000, Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM, Warszawa.
 
11.
Zymonik Z., 2003, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
12.
Koszty jakości (dostęp: 25.11.2018), https://mfiles.pl/pl/index.php....
 
13.
Koszty jakości (dostęp: 20.10.2018), https://www.governica.com/ency...- %C5%9Bci
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top