ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Koncepcja wybranego rachunku kosztów a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):215-229
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W gospodarce polskiej przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z wielu narzędzi ułatwiających procesy decyzyjne. Jednym z nich jest rachunek kosztów. Dla potrzeb realizacji celów określonych przez organizacje wykorzystywanych jest wiele modeli rachunku kosztów usprawniających proces decyzyjny zapewniających podniesienie efektywności wykorzystania wszystkich czynników produkcji zaangażowanych w prowadzonej działalności. W niniejszym artykule zdefiniowano rachunek kosztów, określono jego cele i funkcje oraz znaczenie w procesie podejmowania decyzji krótko i długoterminowych. Przedstawiono możliwe do wykorzystania przez zarządzających modele rachunku kosztów z uwzględnieniem założeń, zalet i wad każdego z nich. Na przykładzie rachunku kosztów pełnych i zmiennych przedstawiono przydatność tych modeli w szacowaniu wyceny zapasów i wyniku ze sprzedaży z uwzględnieniem okresu decyzyjnego.
 
REFERENCJE (8)
1.
Dobija D., Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość Zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
2.
Jarugowa A. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
 
3.
Matuszewicz J., Rachunek kosztów, FINANS-SERVIS, Warszawa 2001.
 
4.
Micherda B., Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
5.
Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław 2005.
 
6.
Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2003.
 
7.
Stronczek A. (red.), Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 
8.
Świderska G. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top