ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Perspektywy rozwoju gospodarki polskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):245-266
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Gospodarka rynkowa rozwija się cyklicznie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w falowaniu aktywności gospodarczej. Przyczyny załamania aktywności gospodarczej w każdym cyklu są różne, ale przebieg cyklu jest podobny. Przyczyną ostatniego kryzysu w gospodarce światowej było załamanie się rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Po około dwóch latach tendencje spadku produkcji w wysokorozwiniętych gospodarkach zostały zahamowane i weszły one w fazę powolnego ożywienia. Gospodarka polska jest częścią gospodarki światowej. W tych warunkach otoczenie zewnętrzne wpływa na procesy rozwojowe w naszej gospodarce. Dlatego też analizując tendencje rozwojowe gospodarki polskie należy zwrócić uwagę na czynniki, które wpływają na poziom aktywności gospodarczej w głównych centrach gospodarki światowej, a więc w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Na tym tle dokonano analizy tendencji rozwojowych gospodarki polskiej i perspektyw dalszego jej rozwoju.
 
REFERENCJE (16)
1.
Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badań koniunktury gospodarczej, Wydawn. Naukowe PWN, Warszawa 1993 s. 9.
 
2.
Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Polska Agencja Informacyjna i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2015.
 
3.
Biskup J., Chiny, W: Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2011-2014, IBRKK, Warszawa 2012 s. 107.
 
4.
Gadomski W., Wolny rynek i jej krytyk. „Gazeta Wyborcza” z 1 X 2002; dod. „Gospodarka”, s. 27-29.
 
5.
Kołodko G., Nowy Pragmatyzm czyli ekonomia i polityka dla przyszłości. „Ekonomista” 2014 nr 2 s. 161-180.
 
6.
Kotyński J., Koniunktura i handel światowy – podstawowe tendencje. W: Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2015-2018, IBRKK, Warszawa 2018 s. 16.
 
7.
Łaszek A., Trzeciakowski R., Finanse publiczne zamiast naprawy – psucie. W: Raport Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość. FOR, Warszawa 32017 s. 51.
 
8.
Milo W., Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000 ; P. H. Dembiński, Finanse po zawale. Od euforii gospodarczej do gospodarczego ładu, Emka, Warszawa 2011;.
 
9.
Skibelski R., Keynes. Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 
10.
Misala J., Nowe zjawiska i tendencje w gospodarce światowej, ”Zeszyty Naukowe SGH” 2009, s. 26 - 28.
 
11.
Oziewicz E., Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa 2016.
 
12.
Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość, FOR, Warszawa 2017 s. 24.
 
13.
Program konwergencji, Aktualizacja 2016, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2016. Raporty 246.
 
14.
Solow R., Technical change and the aggregate production function. „Review of Economics and Statistics”, VIII 1957 nr 39 s. 312-320.
 
15.
Uchwała Rady Ministrów nr 14/2016 z 16 lutego 2016.
 
16.
Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawn. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004 s. 10.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top