ARTYKUŁ ORYGINALNY
POPYTOWE CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 18-12-2015
 
 
Data publikacji: 18-12-2015
 
 
NSZ 2015;10(1):89-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W gospodarce rynkowej, w której produkcja nie osiągnęła poziomu produkcji potencjalnej, wzrost gospodarczy determinują zmiany komponentów popytu globalnego. W polskiej gospodarce istnieją rezerwy wzrostu zarówno popytu wewnętrznego, jak i zagranicznego. Jeżeli chodzi o popyt wewnętrzny, możliwy jest wzrost konsumpcji prywatnej, bowiem tempo wzrostu produktywności pracy jest wyższe niż tempo wzrostu płacy realnej. Wraz ze wzrostem efektywności gospodarczej prawdopodobnie wzrośnie aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw. Polscy przedsiębiorcy skutecznie konkurują na rynkach międzynarodowych. W dalszej perspektywie możliwe jest utrzymanie tempa wzrostu eksportu. W tych warunkach gospodarka polska będzie mogła utrzymać zadowalający poziom wzrostu gospodarczego.
 
REFERENCJE (18)
1.
Barro R.J., 1991, Economic Growth in a Cross of Countries, “Quaterly Journal of Economics”, v. 106.
 
2.
Bartosik K., 2012, Sektor gospodarstw domowych, [w:] Gospodarka Polski. Prognozy i opinie, IH PAN, Warszawa.
 
3.
Domar Evsey D., 1962, Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa.
 
4.
Dornbusch R., Fischer S., 1994, Macroeconomics, McGraw-Hill, New York.
 
5.
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009, Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2007-2010, Warszawa.
 
6.
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2013, Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2011-2014, Warszawa.
 
7.
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2014, Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2012-2015, Warszawa.
 
8.
Kołodko G., 2014, Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, [w:] „Ekonomista” nr 2, s. 161-1280.
 
9.
Liberda B., 2000, Oszczędzanie w gospodarce polskiej, PTE, Warszawa.
 
10.
Mankiv G., Romer D., Weil D., 1992, A Contribution to the Empirics of Economic Growth, “The Quarterly Journal of Economics”, vol. 107, nr 2, s. 407-437.
 
11.
Olender-Skorek M., 2013, Sektor przedsiębiorstw, [w]: „Gospodarka Polski, Prognozy i Opinie”, INE PAN, Warszawa.
 
12.
Orłowski W.M., 2010, Świat do przeróbki. Spekulanci, giganci i ich rywale, Poltext, Warszawa.
 
13.
Osiecka-Brzeska K., 2010, Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Litwy, [w:] M. Wyrzykowska-Antkiewicz (red.), Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu, WSB, Gdańsk.
 
14.
Piketty T., 2015, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
15.
Solow R.M., 1956, A Contribution on the Theory of Economic Growth, “Quaterly Journal of Economics”, vol. 70.
 
16.
Szymański W., 2007, Czy globalizacja może być irracjonalna?, SGH, Warszawa.
 
17.
Rapacki R., 2002, Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce, „Ekonomista” nr 4.
 
18.
Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), 2012, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, CeDewu, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top