ARTYKUŁ ORYGINALNY
Pozaekonomiczne koncepcje zachowań uczestników rynków finansowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):231-244
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rynek finansowy stanowi istotny element systemu gospodarczego i finansowego. Jego funkcjonowanie ma istotne znaczenie dla sprawności funkcjonowania gospodarki w wymiarze narodowym, międzynarodowym i globalnym. Umiejętności wykorzystania mechanizmów rynku pieniężnego i kapitałowego decydują o efektywności działalności gospodarczych podmiotów sfery realnej: przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Ważną determinantą sposoby i sprawności funkcjonowania rynku finansowego są zachowania jego uczestników. Dominujące koncepcje ekonomiczne funkcjonowania rynku finansowego okazały się niewystarczające. Stad też, stały się one przedmiotem dociekań na gruncie neurologii, neurobiologii, psychologii, a ostatnio także genetyki. Nowatorskie koncepcje, nie negując istoty praw i prawidłowości sformułowanych na gruncie ekonomii i i finansów, przyczyniają się zarówno do głębszego poznania i zrozumienia prawidłowości funkcjonowania rynków finansowych, jak również mają duże znaczenie praktyczne.
 
REFERENCJE (15)
1.
Boćkowska A., 2016, Pokaż język wartościom najwyższym. Gazeta Wyborcza, 17-18.2016.
 
2.
Flejterski St., 2007, Metodologia finansów, PWN, Warszawa.
 
3.
Moskwa W., 2008, Kryzys zapisany w genach. Gazeta Wyborcza, 23.02. 2008.
 
4.
Plummer T., 1995, Psychologia rynków finansowych. Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa 1995.
 
5.
Sławiński A., 2006, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 
6.
Włodarski A., 08.10.2012, Mózg w pułapce pieniędzy. Gazeta Wyborcza.
 
7.
Zaleśkiewicz T., 2015, Psychologia ekonomiczna. PWN, Warszawa.
 
8.
Włodarski A., 22.10.2012, Neuroekonomia. Anatomia mózgu inwestora. Gazeta Wyborcza.
 
9.
Adamek D., Mózg emocjonalny, czyli serce bijące w głowie - neurobiologia emocji, http://www.patomorfologiacmuj.... (08.08.2018).
 
10.
 
11.
Kuhnen C.M., Chiao J.Y., Genetyczne uwarunkowania podejmowania ryzyka finansowego, https://journals.plos.org/plos... ( 12.12. 2017)
 
12.
Klepczarek E., Dualistyczny model poznawczy i heurystyki Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego, file:///C:/Users/WAT/Downloads/EMILIA%20KLEPCZAREK (24.06.2018).
 
13.
Psychologia rynków finansowych, www.rynkifinansowe.pl (21.01.2009).
 
14.
Teoria perspektywy, https://pl.wikipedia.org/wiki/... perspektywy (12.03.2018).
 
15.
Watson J., https://pl.wikiquote.org/wiki/... Watson (13.03.2018).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top