REVIEW PAPER
Development prospects for the polish economy
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2018-12-17
 
 
Publication date: 2018-12-17
 
 
NSZ 2018;13(4):245-266
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The market economy develops cyclically, which is reflected in the wave of economic activity. The reasons for the breakdown in economic activity in each cycle are different, but the course of the cycle is similar. The cause of the recent crisis in the global economy was the collapse of the real estate market in the United States. After about two years, the tendencies of the decline in production in highly developed economies were stopped and they entered the phase of a slow recovery. The Polish economy is part of the global economy. Under these conditions, the external environment affects the development processes in our economy. Therefore, when analyzing the development trends of the Polish economy, attention should be paid to factors that affect the level of economic activity in the main centers of the global economy, in the United States and the European Union. Against this background, the development trends of the Polish economy and prospects for its further development were analyzed.
 
REFERENCES (16)
1.
Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badań koniunktury gospodarczej, Wydawn. Naukowe PWN, Warszawa 1993 s. 9.
 
2.
Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Polska Agencja Informacyjna i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2015.
 
3.
Biskup J., Chiny, W: Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2011-2014, IBRKK, Warszawa 2012 s. 107.
 
4.
Gadomski W., Wolny rynek i jej krytyk. „Gazeta Wyborcza” z 1 X 2002; dod. „Gospodarka”, s. 27-29.
 
5.
Kołodko G., Nowy Pragmatyzm czyli ekonomia i polityka dla przyszłości. „Ekonomista” 2014 nr 2 s. 161-180.
 
6.
Kotyński J., Koniunktura i handel światowy – podstawowe tendencje. W: Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2015-2018, IBRKK, Warszawa 2018 s. 16.
 
7.
Łaszek A., Trzeciakowski R., Finanse publiczne zamiast naprawy – psucie. W: Raport Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość. FOR, Warszawa 32017 s. 51.
 
8.
Milo W., Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000 ; P. H. Dembiński, Finanse po zawale. Od euforii gospodarczej do gospodarczego ładu, Emka, Warszawa 2011;.
 
9.
Skibelski R., Keynes. Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 
10.
Misala J., Nowe zjawiska i tendencje w gospodarce światowej, ”Zeszyty Naukowe SGH” 2009, s. 26 - 28.
 
11.
Oziewicz E., Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa 2016.
 
12.
Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość, FOR, Warszawa 2017 s. 24.
 
13.
Program konwergencji, Aktualizacja 2016, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2016. Raporty 246.
 
14.
Solow R., Technical change and the aggregate production function. „Review of Economics and Statistics”, VIII 1957 nr 39 s. 312-320.
 
15.
Uchwała Rady Ministrów nr 14/2016 z 16 lutego 2016.
 
16.
Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawn. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004 s. 10.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top