ARTYKUŁ ORYGINALNY
RACHUNKOWOŚĆ KREATYWNA A BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI, INSTYTUT ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA
 
 
Data publikacji online: 26-03-2018
 
 
Data publikacji: 26-03-2018
 
 
NSZ 2018;13(1):111-123
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wpływu rachunkowości kreatywnej na bezpieczeństwo informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Podkreślono znaczenie działań zaliczanych do rachunkowości kreatywnej prowadzących do twórczych, zgodnych z obowiązującym prawem rozwiązań w zakresie rejestracji, ewidencji, przetwarzania i prezentacji zdarzeń gospodarczych zapewniających wiarygodność i rzetelność informacji ze sprawozdań finansowych. Wszelkie rozwiązania określane jako „upiększanie sprawozdań finansowych” przypisano do rachunkowości agresywnej i wskazano obszary ich wpływu na nierzetelność danych sprawozdawczych. Omówiono także rolę rewizji finansowej w wykrywaniu nadużyć księgowych oraz wpływ dokumentacji rewizyjnej na decyzje inwestorów z otoczenia zewnętrznego organizacji. Zwrócono uwagę na zintegrowany system zapobiegania nadużyciom i rolę jego uczestników w zapewnieniu rzetelności informacyjnej sprawozdania finansowego.
 
REFERENCJE (7)
1.
Gołębiewski G., Tłaczała A., 2009, Analiza finansowa w teorii i praktyce, DIFIN, Warszawa
 
2.
Kuczyńska-Cesarz A., 2017, Rewizja finansowa a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, [w:] Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, B. Jagusiak, K. Karski (red.), WAT Warszawa.
 
3.
Kutera M., 2016, Nadużycia finansowe − wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa.
 
4.
Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., 2006, Oszustwa księgowe, Difin, Warszawa.
 
5.
Oszustwo księgowe – Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php... Oszustwo_ksi%C4%99gowe [1.12.2017]
 
6.
Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek tom 2 – Wskaźniki praktyczne, wydanie III, 2013, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Warszawa; http://www.kibr.org.pl.
 
7.
Świderska G.K., 2003, Zmiany w prawie gospodarczym a kreatywna rachunkowość, [w:] Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top