ARTYKUŁ ORYGINALNY
ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 18-12-2015
 
 
Data publikacji: 18-12-2015
 
 
NSZ 2015;10(1):105-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono podstawowe zasady dotyczące zarządzania prawami autorskimi. Zasady te to możliwość zarządzania osobistego i poprzez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Uwzględniono w nich również słabszą pozycję twórcy i artysty, a także tego, co dotyczy społecznej presji związanej ze swobodnym dostępem do dóbr kultury. Wszystkie zaprezentowane regulacje wraz z przepisami dotyczącymi działalności Komisji Prawa Autorskiego mają na celu pomoc przedsiębiorcom w zgodnej z prawem eksploatacji
 
REFERENCJE (29)
1.
Adamczak A., du Vall M., 2010, Ochrona własności intelektualnej, Wyd. UOTT UW, Warszawa.
 
2.
Barta J., Markiewicz R., 2010, Prawo autorskie, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Wyd. II, Warszawa.
 
3.
Domańska-Baer A., 2009, Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, Wyd. UOTT UW, Warszawa.
 
4.
Krzepicka A., Tarapata J., 2011, Relacje z klientami podstawą marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Nr 6.
 
5.
Machała W., 2013, Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 
6.
Murawska M., 2008, Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 
7.
Nowińska E., du Vall M., 2004, Dozwolony użytek cudzych utworów w pracach naukowo-badawczych, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Kielce, „Biuletyn” nr 28.
 
8.
Piotrkowski K., 2012, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Nr 7.
 
9.
Szczotka J., 2002, Wprowadzenie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wydawnictwo Prawnicze, Lublin.
 
10.
Szymanek T., 1995, Transfer własności intelektualnej i przemysłowej, Wyd. ZPP, Warszawa.
 
11.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.
 
12.
Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji, Dz.U. Nr 169, poz. 1386.
 
13.
KOPIPOL, 2015, http://www.kopipol.pl/?p=84 (15.09.2015).
 
14.
LEX.pl, 2015, http://www.lex.pl/adres/-/adre... (15.09.2015).
 
15.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2015, http://www.mkidn.gov.pl/pages/... (25.08.2015).
 
16.
 
17.
SAiW Copyright Polska, 2015, http://www.copyrightpolska.pl/ (15.09.2015).
 
18.
 
19.
SAWP, 2015, http://www.sawp.pl/site/o_sawp (15.08.2015).
 
20.
SFP, 2015, http://www.sfp.pl/o_sfp (15.09.2015).
 
21.
SPiDOR 2015, http://www.spidor.pl/o-nas/ (15.08.2015).
 
22.
 
23.
STOART, 2015, http://www.stoart.org.pl/index... (15.09.2015).
 
24.
SW REPROPOL, http://www.swrepropol.pl/image... (15.09.2015).
 
25.
ZAIKS, 2015, http://www.zaiks.org.pl/80,22,... (15.08.2015).
 
26.
ZASP, 2015, http://www.zasp.pl/index.php?p... (15.08.2015).
 
27.
ZPAF, 2015, http://www.zpaf.pl/o-zwiazku/i... (25.08.2015).
 
28.
ZPAP, 2015, http://www.zpap.org.pl/index.p... (15.08.2015).
 
29.
ZPAV, 2015, http://www.zpav.pl/onas/index.... (25.08.2015).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top