ORIGINAL PAPER
DEMAND GROWTH FACTORS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2015-12-18
 
 
Publication date: 2015-12-18
 
 
NSZ 2015;10(1):89-104
 
TOPICS
 
REFERENCES (18)
1.
Barro R.J., 1991, Economic Growth in a Cross of Countries, “Quaterly Journal of Economics”, v. 106.
 
2.
Bartosik K., 2012, Sektor gospodarstw domowych, [w:] Gospodarka Polski. Prognozy i opinie, IH PAN, Warszawa.
 
3.
Domar Evsey D., 1962, Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa.
 
4.
Dornbusch R., Fischer S., 1994, Macroeconomics, McGraw-Hill, New York.
 
5.
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009, Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2007-2010, Warszawa.
 
6.
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2013, Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2011-2014, Warszawa.
 
7.
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2014, Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2012-2015, Warszawa.
 
8.
Kołodko G., 2014, Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, [w:] „Ekonomista” nr 2, s. 161-1280.
 
9.
Liberda B., 2000, Oszczędzanie w gospodarce polskiej, PTE, Warszawa.
 
10.
Mankiv G., Romer D., Weil D., 1992, A Contribution to the Empirics of Economic Growth, “The Quarterly Journal of Economics”, vol. 107, nr 2, s. 407-437.
 
11.
Olender-Skorek M., 2013, Sektor przedsiębiorstw, [w]: „Gospodarka Polski, Prognozy i Opinie”, INE PAN, Warszawa.
 
12.
Orłowski W.M., 2010, Świat do przeróbki. Spekulanci, giganci i ich rywale, Poltext, Warszawa.
 
13.
Osiecka-Brzeska K., 2010, Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Litwy, [w:] M. Wyrzykowska-Antkiewicz (red.), Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu, WSB, Gdańsk.
 
14.
Piketty T., 2015, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
15.
Solow R.M., 1956, A Contribution on the Theory of Economic Growth, “Quaterly Journal of Economics”, vol. 70.
 
16.
Szymański W., 2007, Czy globalizacja może być irracjonalna?, SGH, Warszawa.
 
17.
Rapacki R., 2002, Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce, „Ekonomista” nr 4.
 
18.
Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), 2012, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, CeDewu, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top