ARTYKUŁ ORYGINALNY
DOŚWIADCZENIE KLIENCKIE NETGENERACJI W OKRESIE PANDEMII
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology Faculty of Security, Logistics and Management
 
2
National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania Faculty of Management
 
 
Data publikacji online: 28-09-2020
 
 
Data publikacji: 28-09-2020
 
 
NSZ 2020;15(3):63-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje aspekt doświadczenia klienta netgeneracji w okresie pandemii w aspekcie badań firm badawczych. Celem artykułu jest określenie pojęcia netgeneracji oraz doświadczenia klienta w okresie pandemii. Na współczesnym rynku klienci na całym świecie mają przekonanie, że w najbliższej przyszłości będą żyć inaczej, ponieważ pandemia zamieniła ich doświadczenia zakupowe. Należy zauważyć, iż istotnymi wyznacznikami nowej rzeczywistości zdają się być: większa niepewność, mniejsze poczucie bezpieczeństwa w trakcie zakupów oraz ograniczony zakres możliwości sprzedaży face to face. Konsumenci zatem mogą oczekiwać, że marki, z którymi będę wchodzić w interakcje – cyfrowo lub w miarę poluzowania obostrzeń fizycznie – zapewnią im lepszą, bezpieczniejszą i bardziej swobodną interakcję przy niższych kosztach. We współczesnym świecie zauważa się silny cyfrowy aktywizm/socjalizm (tzw. cyberaktywizm), czyli ruch społeczny, w którym obywatele za pomocą narzędzi ICT chcą wpływać na społeczną, gospodarczą i polityczną rzeczywistość. W związku z tym ruchem można określić rozwój netgeneracji, która wysoko ceni prawa jednostki, niezależność i swobodę działania, sprzeciwiając się instytucjom, w tym biznesowym, które próbują je ograniczać oraz ma silne poczucie wspólnego dobra oraz odpowiedzialności społeczno-obywatelskiej i dlatego jej doświadczenia klienckie głównie związane są z zakupami elektronicznymi.
 
REFERENCJE (31)
1.
BERNHARDT K.L., DONTHU N., KENNETT P.A., 2000, A Longitudinal Analysis of Satisfaction and Profitability, “Journal of Business Research”, No. 2963/98.
 
2.
BEYERS R.N., 2009, A five dimensional model for educating the Net Generation, “Educational Technology & Society”, No. 12(4).
 
3.
BOMBAZI TSHAZI Z., CIVILCHARRAN S., 2020, Predicting Multi-Generational Technology Adoption Practices in a South African Context: Millennials vs. Generation X, (in:) P. Ndayizigamiye, G. Barlow-Jones, R. Brink, S. Bvuma, R. Minty, S. Mhlongo, Perspectives on ICT4D and Socio-Economic Growth Opportunities in Developing Countries, IGI Global, Harshey, USA.
 
4.
BRINTHAUPT T.M., CLAYTON M.A., DRAUDE B.J., 2009, Barriers to and Strategies for Faculty Integration of IT, (in:) P. Rogers, G. Berg, J. Boettcher, C. Howard, L. Justice, K. Schenk, Encyclopedia of Distance Learning, Second Edition, IGI Global, Harshey, USA.
 
5.
Consumers of Tomorrow. Insights and Observations About Generation Z, 2011, Grail Research, November, www2.slideshare.net (10.11.2020).
 
6.
DAFFRON S.R., BARSE A.J., WEBSTER E., 2009, Key Aspects of Teaching and Learning in the Online Environment, (in:) W.X. Wang, Handbook of Research on E-Learning Applications for Career and Technical Education: Technologies for Vocational Training, IGI Global, Harshey, USA.
 
7.
FORRESTER REASEARCH, The Business Impact of Customer Experience, Customer Experience Consulting, www.forrester.com (10.12.2016).
 
8.
GARLAND V.E., 2009, Wireless Technologies and Multimedia Literacies, (in:) L.T. Wee Hin, R. Subramaniam, Handbook of Research on New Media Literacy at the K-12 Level: Issues and Challenges, IGI Global, Harshey, USA.
 
9.
HRICKO M., 2008, Net Generation, (in:) L.A. Tomei, Encyclopedia of Information Technology Curriculum Integration, IGI Global, Harshey, USA.
 
10.
JACKSON L.A., FITZGERALD H.A., EYE A., ZHAO Y., WITT E.A., 2010, The Digital Divides in the U.S.: Access, Broadband, and Nature of Internet Use, (in:) E. Ferro, Y.K. Dwivedi, J.R. Gil-Garcia, M.D. Williams, Handbook of Research on Overcoming Digital Divides: Constructing an Equitable and Competitive Information Society, IGI Global, Harshey, USA.
 
11.
KELLY K., 1995, Out of control., The New Biology of Machines, Social Systems& the Economic World, Basic Books, New York.
 
12.
KIM K., BAEK Y., 2010, Exploring Ideas and Possibilities of Second Life as an Advanced E-Learning Environment, (in:) H. Yang, S. Chi-Yin Yuen, Handbook of Research on Practices and Outcomes in E-Learning: Issues and Trends, IGI Global, Harshey, USA.
 
13.
LEVEL A.V., HOSETH A.E., 2008, Learning and Teaching with CMC in the U.S. Higher Education Arena, (in:) S. Kelsey, K. St. Amant, Handbook of Research on Computer Mediated Communication (2 Volumes), IGI Global, Harshey, USA.
 
14.
MAŁYSA-KALETA A., 2016, Misja konsumenta we współczesnym świecie, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
 
15.
MIKULECKÝ P., OLŠEVICOVÁ K., BUREŠ V., MLS K., 2011, Possibilities of Ambient Intelligence and Smart Environments in Educational Institutions, (in:) N. Chong, F. Mastrogiovanni, Handbook of Research on Ambient Intelligence and Smart Environments: Trends and Perspectives, IGI Global, Harshey, USA.
 
16.
NICOLAS P., 2015, Conceptual Foundations for Interactive Programming Activities with the Conjunction of Scratch4OS and Open Sim, (in:) M. Khosrow-Pour, Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, IGI Global, Harshey, USA.
 
17.
ORACLE CORPORATION, 2012, Customer Experience (CX) Metrics and Key Performance Indicators’, on-line leaflet, www.oracle.com (10.12.2016).
 
18.
PADRÓN MOCTEZUMA M.S., VASQUEZ OCHOA M.A., MONTOYA RAMÍREZ M.S., 2016, Net Generation Features that Enhance Mobile Learning, (in:) L. Briz-Ponce, J.A. Juanes-Méndez, F.J. García-Peñalvo, Handbook of Research on Mobile Devices and Applications in Higher Education Settings, IGI Global, Harshey, USA.
 
19.
PALFREY J., GASSER U., 2008, Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives, Basic Books, New York.
 
20.
PŁOSZAJSKI P., 2012, Ruchomy cel: o konieczności redefinicji teorii i praktyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w warunkach nowej gospodarki, (in:) P. Płoszajski (ed.) Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, Wydawnictwa OpenLinks, Warszawa.
 
21.
RAGAN L.C., 2009, Operational Performance Guidelines for Online Instructors, (in:) P. Rogers, G. Berg, J. Boettcher, C. Howard, L. Justice, K. Schenk, Encyclopedia of Distance Learning, Second Edition, IGI Global, Harshey, USA.
 
22.
RAPORT KPMG, 2020, Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości, www.kpmg.pl (12.12.2020).
 
23.
RONCHI A. M., 2019, e-Citizens: Toward a New Model of (Inter)active Citizenry, Springer Nature, Switzerland.
 
24.
ROSZKOWSKA-MENKES M., 2015, Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi, SGH, Warszawa.
 
25.
SAS INSTITUTE INC., 2016, Customer Experience Management. What It Is and Why It Matters, www.sas.com (10.12.2016).
 
26.
SHIRKY C., 2010, Cognitive surplus: Creativity and Generosity in A Connected Age, The Pengium Press, New York.
 
27.
TAPSCOTT D., 1999, Growing Up Digital: The Rise of Net Generation, McGraw Hill (Kindle Edition).
 
28.
TAPSCOTT, D., TICOLL, D., 2003, The Naked Corporation: How the Age of Transparency Will Revolutionize Business, Free Press.
 
29.
URSU A.S., PANISOARA I.O., CHIRCA R.C., 2020, The Changes Brought by Digital Technology to Cognitive Learning, (in:) J.E. Pelet, Handbook of Research on User Experience in Web 2.0 Technologies and Its Impact on Universities and Businesses, IGI Global, Harshey, USA.
 
30.
WALLIS C., 2006, genM: The Multitasking Generation, “Time Magazine”, March 27 (10.11.2020).
 
31.
WEREDA, W., WOŹNIAK J., 2019, Building Relationships with Customer 4.0 in the Era of Marketing 4.0: The Case Study of Innovative Enterprises in Poland, “Social Sciences”, No. 8(6).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top