ARTYKUŁ ORYGINALNY
WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI INFORMACJI ZAMIESZCZONEJ W INTERNECIE – PRAGMATYKA ISTOTNA DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA NA POZIOMIE JEDNOSTKI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 28-09-2020
 
 
Data publikacji: 28-09-2020
 
 
NSZ 2020;15(3):51-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W erze cyfrowej, jednym z popularnych źródeł szukania informacji stał się Internet. Zamieszczane w nim informacje nie zawsze są wiarygodne. Celem artykułu było określenie, w jakim stopniu odbiorcy weryfikują wiarygodność informacji zamieszczonych w Internecie oraz scharakteryzowanie kryteriów, pomocnych przy ocenie wiarygodności informacji zamieszczonych w Internecie. Realizacja celu opierała się na analizie literatury przedmiotu oraz raportów poświęconych zagadnieniom korzystania z Internetu. W artykule zamieszczono m.in. charakterystykę atrybutów informacji składających się na jej jakość, ponieważ stanowią one główne wyznaczniki przy określaniu kryteriów oceny informacji. Tematyka jest o tyle ważna, że świadomość oraz wiedza internautów, w jaki sposób korzystać z informacji zamieszczanych w Internecie, może zabezpieczać przed cyberatakami oraz ułatwiać podejmowanie decyzji i kształtować odpowiednie zachowanie. Literatura przedmiotu i tutoriale dostarczają wskazówek, pomagających ocenić jakość informacji, ale jak wynika z badań, użytkownicy Internetu rzadko kiedy świadomie weryfikują prezentowane tam treści. Pewną trudnością jest też ustalenie, na ile cecha, jaką jest wiarygodność informacji, może być wystarczająca przy podejmowaniu decyzji.
 
REFERENCJE (20)
1.
BARKER J., 2020, Finding Information on the Internet: A Tutorial, Evaluating Web Pages: Techniques to Apply & Questions to Ask UC Berkeley — Teaching Library Internet 19 Workshops, http://www.lib.berkeley.edu/Te... (dostęp: 30.12.2020), (za:) B. Bednarek-Michalska, Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta, UMK, Toruń 2007.
 
2.
BOCHENEK M., LANGE R. (red.), 2019, Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2592,Bezpieczne-wybory-raport-na-temat-dezinformacji-w-internecie.html (dostęp: 20.12.2020).
 
3.
BORUSZEWSKI J., 2012, Jakość i wiarygodność informacji w infobrokerstwie, „Lingua ac Communitas”, Vol. 22.
 
4.
CIALDINI R., 2013, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. GWP, Gdańsk.
 
5.
FORLICZ S., 2008, Informacja w biznesie, PWE, Warszawa.
 
6.
GÓRALSKA M., 2017, Serwisy edukacyjne zawartość i popularność serwisów, profil użytkowników, PBI, pbi.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-13-Serwisy-edukacyjne.pdf (dostęp: 20.12.2020).
 
7.
GUS, 2019, Jak korzystamy z Internetu?, https://stat.gov.pl/obszary-te... (dostęp: 12.12.2020).
 
8.
INTERNET, 2016, W obronie cyfrowych granic czyli 5 rad, aby realnie wzmocnić ochronę firmy przed CYBER ryzykiem, 2016, www.pwc.pl/pl/pdf/raport-pwc-gsiss-cyberzagrozenia-2016.pdf (dostęp: 07.12.2020).
 
9.
INTERNET, 2018, Dezinformacja w sieci. Analiza wiarygodności kanałów informacyjnych, IAB Polska, www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2018/07/IABPolska_RAPORT_DezinformacjaWSieci_20180719.pdf (dostęp: 31.12.2020).
 
10.
KOWALSKA-KRZANOWSKA M., 2016, Jakość i wiarygodność informacji w perspektywie infobrokerskiej, Conference: Dni z Infobrokeringiem, www.researchgate.net/publication/303382075_Jakosc_i_wiarygodnosc_informacji_w_perspektywie_infobrokerskiej (dostęp: 31.12.2020).
 
11.
MFILES, 2020, mfiles.pl/pl/index.php/Wiarygodność (dostęp: 30.12.2020).
 
12.
MILLER H., 1996, The Multiple Dimensions of Information Quality, „Information System Management”, nr 2(13), www.researchgate.net/publication/242929284_The_Multiple_Dimensions_of_Information_Quality/link/55d7738608aec156b9aa11bd/download DOI: 10.1080/10580539608906992 (dostęp: 15.12.2020).
 
13.
MITNIK K., 2003, Sztuka podstępu. Łamałem nie ludzi lecz hasła, Wyd. Helion, Gliwice.
 
14.
NOWAKOWSKI M., 2015, Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica”, nr 36, DOI: 10.18276/si.2015.36-08.
 
15.
NOWINA-KONOPKA M., 2017, Infomorfoza zarządzanie informacją w nowych mediach, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
16.
RIEH S. Y., 2002, Judgment of Information Quality and Cognitive Authority in the Web, “Journal of The American Society For Information Science And Technology”, January, DOI:10.1002/asi.10017abs.
 
17.
SJP, 2020a, Wielki słownik języka polskiego (wsjp.pl) (dostęp: 30.12.2020).
 
18.
SJP, 2020b, sjp.pwn.pl/sjp/wiarygodny;2535587.html (dostęp: 30.12.2020).
 
19.
STANKIEWICZ K., 2004, Wpływ Internetu na percepcję wiarygodności informacji, (w:) L.H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T.2, Kraków.
 
20.
TOCZEK Ł., Polacy w sieci, 2014, www.medianews.com.pl/badania/polacy-sieci/ (dostęp: 05.12.2020).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top