ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W NORMIE PN-EN ISO 9001:2015-10
 
 
Więcej
Ukryj
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Data publikacji online: 30-09-2017
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
NSZ 2017;12(3):175-187
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Normy ISO serii 9000 mają długą, ponad trzydziestoletnią tradycję. Są to najpopularniejsze standardy spośród wszystkich norm międzynarodowych. Posiadanie certyfikatu systemu według wyma­gań normy ISO 9001 wzmacnia reputację organizacji i wysyła sygnał do otoczenia, że przedsiębiorstwo przywiązuje dużą wagę do międzynarodowych standardów i dąży do doskonalenia. W artykule przed­stawiono historię nowelizacji normy ISO 9000. Analizując układ, strukturę i treść standardu PN-EN ISO 9001:2015-10, wskazano zasadnicze różnice pomiędzy przedmiotową normą a jej poprzednim wydaniem.
 
REFERENCJE (14)
1.
Borys T., Rogala P., 2007, Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 
2.
Croft N. H., 2012, ISO 9001:2015 and beyond, ISO Focus.
 
3.
Klimczak W., 2017, Ryzyko w wymaganiach PN-EN ISO 9001:2016-10 i możliwości ich implementacji w organizacji, "Problemy jakości" nr 3/2017.
 
4.
Kleniewski A., Kontekst organizacji i strony zainteresowane, "Problemy jakości" nr 3/2016.
 
5.
Łunarski J., 2008, Zarządzanie jakością standardy i zasady, WNT, Warszawa.
 
6.
PN-EN ISO 9001:2016 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2016.
 
7.
PN-EN ISO 9001:2008 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2008.
 
8.
Urbaniak M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania ryzykiem w doskonaleniu systemów jakości, "Problemy jakości" nr 6/2016.
 
9.
Więcek J., 2007, Zintegrowane zarządzanie jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
10.
 
11.
Kobylińska U., Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/... (dostęp 30.03.2017).
 
12.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w ISO 9001:2015 Quality management systems - Requirements;http://wiedza.pkn.pl/web/wiedz...- wprowadzone-w-iso-9001-2015 (dostęp 07.02.2017).
 
13.
Rewizja ISO 9001:2015 – podsumowanie zmian, http//www.qualityaustria.com.pl/blog-detail/51/rewizja-iso-9001:2015---podsumowanie-zmian (dostęp 09.01.2017).
 
14.
The ISO Survey of Management Systems standard Certtification, http://www.iso.org/iso/iso_sur... (dostęp 14.02.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top