ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DETERMINANTY OCENY JAKOŚCI DZIAŁAŃ W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
 
Data publikacji online: 30-09-2017
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
NSZ 2017;12(3):191-209
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia rozważania dotyczące formalnych i teoretycznych podstaw oceny jakości działań w organizacjach publicznych. Wyjaśniono pojęcia: podmiot publiczny i organizacja publiczna. Przedstawiono syntezę charakterystyki strategii „Sprawne Państwo 2020". Przeprowadzono analizę porównawczą celów strategii i ich wskaźników oraz omówiono jej wyniki. Zinterpretowano normatywną definicję jakości w kontekście organizacji publicznych. Przedstawiono również pojęcie wartościowania jakości z uwzględnieniem międzynarodowych wskaźników jakości w administracji publicznej. Zapropo­nowano podejście umożliwiające przeprowadzanie oceny jakości działań w organizacjach publicznych. W podsumowaniu zawarto syntezę uwarunkowań oceny jakości działań w organizacjach publicznych.
 
REFERENCJE (10)
1.
ANDERSEN L.B., BOESEN A., PEDERSEN L.H., 2016, Performance in Public Organizations: Clarifying the Conceptual Space, “Public Administration Review”, Vol. 76, Iss. 6.
 
2.
GAROUI N., JARBOUI A., 2012, Stakeholder Theory, Corporate Governance, and Cognitive Mapping Techniques, “Journal of Arts, Science & Commerce”, vol. III, issue 2(2), April.
 
3.
HEFFNER K., 2015, Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej [w:] Opinie i ekspertyzy OE-228, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 
4.
KOWALCZEWSKI W., 2008, Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
 
5.
KOŹMIŃSKI A.K., PIOTROWSKI W., 2006, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
6.
KOŻUCH B., 2011, Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 
7.
MONITOR POLSKI z dnia 7 marca 2013 r., Poz. 136.
 
8.
PN-EN ISO 9000:2015-10, 2015, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
9.
SZCZEPAŃSKA K., 2016, Podstawy zarządzania jakością w administracji publicznej [w:] Gołębiowska A., Zientarski B. (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 
10.
WOJCIECHOWSKI E., PODGÓRNIAK-KRZYKACZ A., 2008, Pomiar jakości rządzenia, „Gospodarka Narodowa” Nr 3.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top