REVIEW PAPER
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W NORMIE PN-EN ISO 9001:2015-10
 
 
More details
Hide details
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Online publication date: 2017-09-30
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
NSZ 2017;12(3):175-187
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The ISO 9000 series standards have a long, over 30-year tradition. These are the most popular standards among all international ones. Having a system certificate according to the ISO 9001 standard strengthens the reputation of the organization and gives a signal that the company attaches great impor­tance to international standards and strives for improvement. The paper presents the history of ISO 9000 standard amendment. Analyzing the structure and contents of the PN-EN ISO 9001:2015-10 standard, fundamental differences between the considered standard and its previous edition have been presented.
 
REFERENCES (14)
1.
Borys T., Rogala P., 2007, Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 
2.
Croft N. H., 2012, ISO 9001:2015 and beyond, ISO Focus.
 
3.
Klimczak W., 2017, Ryzyko w wymaganiach PN-EN ISO 9001:2016-10 i możliwości ich implementacji w organizacji, "Problemy jakości" nr 3/2017.
 
4.
Kleniewski A., Kontekst organizacji i strony zainteresowane, "Problemy jakości" nr 3/2016.
 
5.
Łunarski J., 2008, Zarządzanie jakością standardy i zasady, WNT, Warszawa.
 
6.
PN-EN ISO 9001:2016 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2016.
 
7.
PN-EN ISO 9001:2008 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2008.
 
8.
Urbaniak M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania ryzykiem w doskonaleniu systemów jakości, "Problemy jakości" nr 6/2016.
 
9.
Więcek J., 2007, Zintegrowane zarządzanie jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
10.
 
11.
Kobylińska U., Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/... (dostęp 30.03.2017).
 
12.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w ISO 9001:2015 Quality management systems - Requirements;http://wiedza.pkn.pl/web/wiedz...- wprowadzone-w-iso-9001-2015 (dostęp 07.02.2017).
 
13.
Rewizja ISO 9001:2015 – podsumowanie zmian, http//www.qualityaustria.com.pl/blog-detail/51/rewizja-iso-9001:2015---podsumowanie-zmian (dostęp 09.01.2017).
 
14.
The ISO Survey of Management Systems standard Certtification, http://www.iso.org/iso/iso_sur... (dostęp 14.02.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top