REVIEW PAPER
MIEJSCE I ROLA ZASOBÓW LUDZKICH W INNOWACYJNYM ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2017-09-30
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
NSZ 2017;12(3):133-146
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The elaboration is of an illustrative nature based on the analysis of the literature on the subject. The main goal of the article is to try to answer the question whether human resources play an important role in innovative organization management. The paper presents the phases and models of human reso­urce management emphasizing the subjective role of man in the contemporary organization. Specifies the determinants (external and internal) that shape the organization's human resources, considered as its largest capital. An attempt was made to demonstrate how important innovation is, not only an asset, but also a requirement of a competitive organization that is consciously operating in the 21st century eco­nomy. lt is precisely from the pace and scope of the innovative innovations that the future of the modern organization depends. At the same time, regardless of the development of technology and the expansion of technical thought, there is constant change for every person, thought and idea. Hence, effective human resource management becomes crucial for an innovative organization and depends on the proper use of knowledge, skills, attitudes and behaviors of employees. lt is they that encourage the creative work of the creative crew in pursuit of the goals of the company.
 
REFERENCES (15)
1.
ARMSTRONG M., 2005, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
2.
BORKOWSKA S., 2007, Wynagradzanie, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji pod red. H. Króla i A. Ludwiczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
3.
CIEKANOWSKI Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
4.
CIEKANOWSKI Z., 2013 „Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi”, Wydawnictwo naukowe PWST-E, Jarosław.
 
5.
CIEKANOWSKI Z., 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, Wydawnictwo naukowe PWST-E, Jarosław.
 
6.
GOLNAU W., KALINOWSKI M., LITWIN J., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 
7.
KOŹMIŃSKI A. K., PIOTROWSKI W., 2005, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
POCZTOWSKI A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
10.
PRZYBYSZEWSKI R., 2007, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 
11.
SEKUŁA Z., 2008, Motywowanie do pracy teorie i instrumenty, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008.
 
12.
SIKORSKI Cz., 2004, Motywacja jako wymiana-model relacji między pracownikiem a organizacją, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa.
 
13.
STACHOWSKA S., 2007, Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.
 
14.
STANIEWSKI M., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa.
 
15.
SUDOŁ S., 2006, Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2006.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top