ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI ZE ŹRÓDEŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO STOSOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 
Więcej
Ukryj
1
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):53-69
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Sektor pozarządowy to jeden z głównych beneficjentów środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, przyznanych Polsce zarówno w obecnej, jak i poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W ramach zwycięskich projektów, które uzyskały dofinansowanie z EFS, organizacje non profit muszą zdecydować, w jaki sposób chcą zarządzać swoimi przedsięwzięciami. Z pomocą przychodzą, zapożyczone z sektora biznesu, metodyki zarządzania projektami. W pracy zaprezentowano trzy - możliwe do wdrożenia głównie w projektach tradycyjnych z EFS: PRINCE2, PMBOK oraz PCM. Prezentowany artykuł stanowi próbę wskazania metodyki - najbardziej optymalnej dla konkretnego, analizowanego podmiotu. Wybrana i zmodyfikowana do potrzeb organizacji metodyka zarządzania projektem wynika z jej problemów, zidentyfikowanych na podstawie wniosków z badania własnego, przeprowadzonego w grudniu 2015 roku w fundacji z terenu Wielkopolski, realizującej projekty ze źródeł EFS.
 
REFERENCJE (22)
1.
A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE, 2012, Fifth Edition, PMI, USA.
 
2.
ADAMIAK P., CHARYCKA B., GUMKOWSKA M., 2016, Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015 RAPORT Z BADAŃ, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 
3.
Doskonalenie struktury organizacyjnej,1988, pod red. Stabryły A. i Trzcienieckiego J., Wydawnictwo Akadami Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 
4.
GUMKOWSKA M., HERBST J., 2006, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 
5.
MARTYNIAK Z., 1999, Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akadami Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
6.
NICHOLAS J.M., STEYN H., 2012, Zarządzanie projektami. Zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Wolters Kluwer Sp. Z o.o., Warszawa.
 
7.
Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
8.
SZPITLER A., 2014, Pojęcie projektu i jego rola w zarządzaniu, [w:] Zarządzanie projektami. Wybrane aspekty, pod red. Sadkowskiej J. i Chmielewskiego M., Gdańsk.
 
9.
TROCKI M., GRUCZA K., OGONEK K., 2003, Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
10.
WYSOCKI R. K., 2013, Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 
11.
ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU, 2006, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 
12.
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI, 2014, pod red. Janasza K., Wiśniewskiej J, Difin SA, Warszawa.
 
13.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM, 2007, pod red. Trockiego M. i Gruczy B., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
14.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM, 2015, pod red. Trockiego M., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
15.
ŻYRO T., 2006, Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
16.
DRUCKER P., 1994, The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, http://www.providersedge.com/d... (29.11.2016).
 
17.
EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą z dnia 25.03.1957, http://eur-lex.europa.eu/legal... (26.11.2016)
 
18.
HAŁAS M, 2013, Prosto wytłumaczona: Ścieżka Krytyczna, http://4pm.pl/artykuly/prosto-... (29.11.2016)
 
19.
KRASZEWSKA M., 2013, Zwinne metodyki zarządzania projektami, http://www.ipma.pl/informacje-... (22.11.2016)
 
20.
Ministerstwo Rozwoju, 2015, Przeczytaj o Europejskim Funduszu Społecznym, Ministerstwo Rozwoju, http://www.funduszeeuropejskie... (28.11.2016)
 
21.
What is PRINCE2?, https://www.prince2.com/eur/wh... (26.11.2016)
 
22.
Zarządzanie w projekcie, http://www.projekty.4innovatio... (30.11.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top