REVIEW PAPER
METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI ZE ŹRÓDEŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO STOSOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 
More details
Hide details
1
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
 
 
Online publication date: 2017-03-31
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
NSZ 2017;12(1):53-69
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article presents the most common and most frequently used management practices in European Social Funds projects applied by NGO'S. Indicated on different project types, carried out in the non-profit sector during the current financial period 2014-2020, a brief characterization of cach of the presented practices has been elaborated. In addition, based on my own research in a foundation, which has been a financial fund ESF' beneficiary in the previous programming period, specific recommendations were formulated which also could be used for any other funding projects to achieve efficient project management. The author wants to emphasize that the indicated solutions may not be used as a general implementation tool for cach organization. They arc elaborated and presented for taking into consideration or - probably - for implementation. The purpose of this article is to show the availability and the variety of project management practices in the NGO sector so management boards will be obliged to modify existing management practices in such way they will correspond to the needs of their organizations.
 
REFERENCES (22)
1.
A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE, 2012, Fifth Edition, PMI, USA.
 
2.
ADAMIAK P., CHARYCKA B., GUMKOWSKA M., 2016, Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015 RAPORT Z BADAŃ, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 
3.
Doskonalenie struktury organizacyjnej,1988, pod red. Stabryły A. i Trzcienieckiego J., Wydawnictwo Akadami Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 
4.
GUMKOWSKA M., HERBST J., 2006, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 
5.
MARTYNIAK Z., 1999, Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akadami Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
6.
NICHOLAS J.M., STEYN H., 2012, Zarządzanie projektami. Zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Wolters Kluwer Sp. Z o.o., Warszawa.
 
7.
Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
8.
SZPITLER A., 2014, Pojęcie projektu i jego rola w zarządzaniu, [w:] Zarządzanie projektami. Wybrane aspekty, pod red. Sadkowskiej J. i Chmielewskiego M., Gdańsk.
 
9.
TROCKI M., GRUCZA K., OGONEK K., 2003, Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
10.
WYSOCKI R. K., 2013, Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 
11.
ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU, 2006, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 
12.
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI, 2014, pod red. Janasza K., Wiśniewskiej J, Difin SA, Warszawa.
 
13.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM, 2007, pod red. Trockiego M. i Gruczy B., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
14.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM, 2015, pod red. Trockiego M., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
15.
ŻYRO T., 2006, Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
16.
DRUCKER P., 1994, The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, http://www.providersedge.com/d... (29.11.2016).
 
17.
EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą z dnia 25.03.1957, http://eur-lex.europa.eu/legal... (26.11.2016)
 
18.
HAŁAS M, 2013, Prosto wytłumaczona: Ścieżka Krytyczna, http://4pm.pl/artykuly/prosto-... (29.11.2016)
 
19.
KRASZEWSKA M., 2013, Zwinne metodyki zarządzania projektami, http://www.ipma.pl/informacje-... (22.11.2016)
 
20.
Ministerstwo Rozwoju, 2015, Przeczytaj o Europejskim Funduszu Społecznym, Ministerstwo Rozwoju, http://www.funduszeeuropejskie... (28.11.2016)
 
21.
What is PRINCE2?, https://www.prince2.com/eur/wh... (26.11.2016)
 
22.
Zarządzanie w projekcie, http://www.projekty.4innovatio... (30.11.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top