ARTYKUŁ ORYGINALNY
MARKETING WYDARZEŃ JAKO INSTRUMENT DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH GDAŃSKIEGO SAMORZĄDU
 
Więcej
Ukryj
1
UNIWERSYTET GDAŃSKI
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):155-168
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Marketing terytorialny jednostki samorządowej jest odpowiedzialny za zaspokajanie potrzeb oraz oczekiwań lokalnej społeczności. W tym celu jednostki samorządowe sięgają między innymi po szereg narzędzi promocji, która pełni wiele ważnych dla miasta funkcji. Organizacja różnego typu wy­darzeń oraz promowanie ich zarówno pośród mieszkańców miasta, jak i odbiorców zewnętrznych, jest częścią prowadzonego przez miasto marketingu terytorialnego. Marketing jest częścią procesu zarzą­dzania miastem, właściwym zatem staje się kierowanie oferty zarówno do członków wspólnoty samo­rządowej, jak i odbiorców zewnętrznych, którymi są między innymi turyści czy odwiedzający. Artykuł przedstawia trzy wydarzenia zorganizowane na stadionie Energa Gdańsk (dawniej PGE Arena) w latach 2014-2015 oraz wskazuje ich celowość w promocji turystycznej miasta.
 
REFERENCJE (12)
1.
BOWDIN G., ALLEN J., O’TOOLE W., HARRIS R., MCDONNELL I., Events Management, Elsevier, Oxford 2011.
 
2.
BUCZKOWSKA, K., 2009, Kulturowa turystyka eventowa w Współczesne formy turystyki kulturowej, pod red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Poznań.
 
3.
FLOREK M., 2007, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 
4.
GETZ D., 2007, Event Studies: Theory. Research and Policy for Planned Events, Butterworth- Heinemann, Oxford.
 
5.
GETZ D., 2008, Event tourism: Definition, evolution and research, “Tourism Management”.
 
6.
JAFARI J., 2000, Encyclopedia of Tourism, Routledge World Reference.
 
7.
JAWOROWICZ P., JAWOROWICZ M., Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Difin, Warszawa 2016,
 
8.
MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno.
 
9.
SZNAJDER A., 1993, Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Bussines Press Ltd., Warszawa
 
10.
SZROMNIK A., 2015, Eventowa strategia city placement, w: Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, red. A Szromnik, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków-Legionowo.
 
11.
BĘBEN R., KOTLARZ M., PAPIS O., 2016, Podsumowanie wyników badań dotyczących korzyści ekonomicznych wynikających z organizacji rozgrywek piłkarskich oraz imprez masowych w obiekcie „Stadion Energa”, Pomorski Instytut Naukowy Im. Prof. Brunona Synaka, Gdańsk, http://www.instytutnaukowy.org..., (30.11.2016)
 
12.
KOLBER D., 2009, Event marketing – organizacja imprez, czy coś więcej?, http://www.epr.pl/event-market..., (15.04.2016)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top