ORIGINAL PAPER
Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):281-293
 
TOPICS
ABSTRACT
lt is the accounting which plays a dominant role in managing risks in a company. The accounting is one of the most essential elements of the information system in any economic entity. Despite the elear regulatory requirements which stipulate how to proceed, such behavior as upgrading the company's image, non-disclosing risks and threats related to company's activities as well as frauds still happen and will happen in the economic reality. First references to such cases were recorded soon after accounting had been established in the 16th century. They were documented by Angelo Pietra, a Benedictine mank in his work On double book-keeping. The objective of this article is to present a phenomenon of creative accounting, and especially a falsification of financial reports. The following research methods have been implemented in this article: a literature review, a case study, documents analysis.
 
REFERENCES (11)
1.
ANTCZAK J., 2016, Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa na przykładzie PCC Intermodal S.A., „Logistyka”, Nr 1/2016 (artykuł na CD).
 
2.
BALLION G., 2003, Wpływ rachunkowości kreatywnej na wiarygodność rynku finansowego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Rynek finansowy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Materiały pokonferencyjne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej”, Bielsko Biała.
 
3.
GUT P., 2006, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
4.
JAKSONA C.W., 2008, Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Warszawa.
 
5.
KAMIŃSKI R., OWCZAREK Ł., 2008, Polityka przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości finansowej, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań.
 
6.
PRZYBYSZEWSKA D., 2008, Rachunkowość kreatywna – kiedy traktowana jest jak przestępstwo?, „Gazeta Podatkowa”, Nr 52(467) z dn. 30.06.2008 r.
 
7.
SCHNEIDER K., 2007, Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo – księgowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
8.
SURDYKOWSKIEJ S. (red.), 2005, Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 
9.
ŚWIDERSKA G., 2002, Zmiany w prawie gospodarczym a kreatywna rachunkowość – problemy do dyskusji, III Doroczna Konferencja Audytingu, KIBR, Warszawa.
 
10.
WĄSOWSKI W., 2010, Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top