ARTYKUŁ ORYGINALNY
KOSZTY PRACY W GOSPODARCE POLSKIEJ W LATACH 2010-2014
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):117-131
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Koszty pracy stanowią ważny obszar wszechstronnych analiz dokonywanych w gospodarce polskiej w celu zwiększenia jej efektywności. Przedmiotem analizy niniejszego artykułu są koszty pracy w  gospodarce polskiej w  latach 2010-2014. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczyła ona następujących obszarów tematycznych: przeciętne wynagrodzenie miesięczne, płacowe i pozapłacowe koszty pracy, koszty pracy w różnych sekcjach gospodarki narodowej i w różnych sektorach własności. Wnioski z przeprowadzonej analizy mogą być wykorzystane dla różnych potrzeb krótko- i długo-terminowego procesu decyzyjnego, na szczeblu mikro i makro w gospodarce.
 
REFERENCJE (14)
1.
GUS, 2011, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010, Warszawa.
 
2.
GUS, 2012, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, Warszawa.
 
3.
GUS, 2013, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Warszawa.
 
4.
GUS, 2014a, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 r., Warszawa.
 
5.
GUS, 2014b, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Warszawa.
 
6.
GUS, 2015a, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Warszawa.
 
7.
GUS, 2015b, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r., Warszawa.
 
8.
KUCZYŃSKA-CESARZ A., 2008, Zarządzanie kosztami pracy (część I, II, III), „Nowoczesne Sys-temy Zarządzania”, nr 3, WAT, Warszawa.
 
9.
KUCZYŃSKA-CESARZ A., 2009a, Zarządzanie kosztami pracy - płaca podstawą kształtowania całkowitych zakładowych kosztów pracy (ZKP), „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 4, WAT, Warszawa.
 
10.
KUCZYŃSKA-CESARZ A., 2009b, Zarządzanie kosztami pracy - całkowite zakładowe koszty pracy jako parametr ekonomiczny w przedsiębiorstwie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 4, WAT, Warszawa.
 
11.
KUCZYŃSKA-CESARZ A., 2010, Koszty pracy na tle całkowitych kosztów w przedsiębiorstwie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 5, WAT, Warszawa.
 
12.
KUCZYŃSKA-CESARZ A., 2011, Badanie wpływu kosztów pracy na rozwój przedsiębiorstwa, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 6, WAT, Warszawa.
 
13.
US w Gdańsku, 2011, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do REGON w województwie pomorskim w 2010 r., http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc... [18.05.2015]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top