ORIGINAL PAPER
LABOUR COSTS IN THE POLISH ECONOMY IN 2010-2014 YEARS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):117-131
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Labour costs constitute the important area of many-sided analyses made in the Polish economy in order to increase her effectiveness. An object of analysis of the present article are labour costs in the Polish economy in 2010-2014 years. They carried out an analysis based on data of the Central Statistical Office and concerned the following thematic areas: monthly average salary, payroll and non-pay labours cost, labour costs in various sections of the national economy and in various sectors of the property. Conclusions from conducted analysis can be used for different needs of briefly and of long-term decision-making processes, both at the micro and macro level in the economy.
 
REFERENCES (14)
1.
GUS, 2011, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010, Warszawa.
 
2.
GUS, 2012, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, Warszawa.
 
3.
GUS, 2013, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Warszawa.
 
4.
GUS, 2014a, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 r., Warszawa.
 
5.
GUS, 2014b, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Warszawa.
 
6.
GUS, 2015a, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Warszawa.
 
7.
GUS, 2015b, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r., Warszawa.
 
8.
KUCZYŃSKA-CESARZ A., 2008, Zarządzanie kosztami pracy (część I, II, III), „Nowoczesne Sys-temy Zarządzania”, nr 3, WAT, Warszawa.
 
9.
KUCZYŃSKA-CESARZ A., 2009a, Zarządzanie kosztami pracy - płaca podstawą kształtowania całkowitych zakładowych kosztów pracy (ZKP), „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 4, WAT, Warszawa.
 
10.
KUCZYŃSKA-CESARZ A., 2009b, Zarządzanie kosztami pracy - całkowite zakładowe koszty pracy jako parametr ekonomiczny w przedsiębiorstwie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 4, WAT, Warszawa.
 
11.
KUCZYŃSKA-CESARZ A., 2010, Koszty pracy na tle całkowitych kosztów w przedsiębiorstwie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 5, WAT, Warszawa.
 
12.
KUCZYŃSKA-CESARZ A., 2011, Badanie wpływu kosztów pracy na rozwój przedsiębiorstwa, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 6, WAT, Warszawa.
 
13.
US w Gdańsku, 2011, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do REGON w województwie pomorskim w 2010 r., http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc... [18.05.2015]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top