ORIGINAL PAPER
PROBLEMS RELATED TO THE COACHING IN MANAGING STAFF
 
 
 
More details
Hide details
1
Collegium Da Vinci, Wydział Nauk Społecznych
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):205-213
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the article is to analyze the benefits and risks arising from the use of coaching in leading a team. Coaching processes are increasingly being used in large organizations. But not always bring the expected positive results. In addition, employees do not always understand and accept the coaching elements applicable to them directly. Team leaders should consider all the advantages and risks associated with this process and consider how and what approach would be most appropriate to the situation and prepare a conducive environment.
 
REFERENCES (10)
1.
CZECH A., 2015, Cztery strony lidera, „Coaching”, nr 1.
 
2.
HEIDTMAN J., 2015, Wpływ uzdrowiciela, „Coaching”, nr 3.
 
3.
HOLLIDAY N., 2008, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problem i budować zespół, Wyd. Helion, Gliwice.
 
4.
KORDZIŃSKI J., 2013, Nauczyciel, trener, coach, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
5.
ROGERS J., WHITTLEWORTH K., GILBERT A., 2015, Menedżer jako coach. Nowoczesny styl zarządzania, GWP, Sopot.
 
6.
SCOULAR A., 2014, Coaching biznesowy, GWP, Sopot 2014.
 
7.
STAŚ L., 2015, Transfer coachingu do kierowania zespołem wielopokoleniowym we współczesnych organizacjach w Polsce, materiały w druku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Skuteczność w biznesie. Transfer doświadczeń pomiędzy nauką a biznesem, Gorzów Wielkopolski.
 
8.
THORPE S., CLIFFORD J., 2007, Podręcznik coachingu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 
9.
WILCZYŃSKA M., NOWAK M., KUĆKA J., SAWICKA J., SZTAJERWALD K., 2013, Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste, Wyd. HELION, Gliwice.
 
10.
WILSON C., 2010, Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, MT Biznes.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top