ARTYKUŁ ORYGINALNY
INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF ADMINISTRATION OF RURAL DEVELOPMENT IN LITHUANIA
 
Więcej
Ukryj
1
ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY
 
2
ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY
 
 
Data publikacji online: 30-09-2017
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
NSZ 2017;12(3):221-234
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
More and mare attention is being paid to condition of the rural development and activities of the administrative institutions regarding the rural development in Lithuania. In scientific literature it is widely discussed the development of the rural development policy but responsible institutions are not researched widely. However, it is important to highlight the fact that the administration of the rural development starts in the institutions, which are appointed to implement the policy. Emphasis is placed on preparation and implementation of EU programs. In this context, the activities of responsible institutions are significant. In recent scientific sources management solutions regarding optimization and development of mare efficient activities of institutions are analyzed in great detail. In addition, it is often highlighted that many perspectives in Lithuania is implemented throughout the solutions regarding corresponding agricultural and rural development solutions. The research aim - to determine possible functions, which could be included in the framework of the rural development administration. In foreign scientific sources the activities of institutions are analyzed throughout the perspective of system formation and system systemization principles.
 
REFERENCJE (18)
1.
ATKOČIŪNIENĖ V., ALEKSANDRAVIČIUS A, BARTKUTĖ D., SENKUTĖ I., BRAZIENĖ, R. (2004), Kaimo bendruomenių plėtra, Kaunas: LŽŪU leidykla
 
2.
JARMALIŪNATĖ V., (2007) Lietuvos kaimo vietovės deagrarizacijos veiksniai, rezultatai, perspektyvos, Akademija.
 
3.
ŠEIŽĖ V., JASAITIS, J., (2012), Kaimiškųjų vietovių ekonominės mikroregionalizacijos perspektyvos: Pakruojo rajono atvejis. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 3 (27), p. 45-57, Šiauliai, VšĮ „Šiaulių universiteto leidykla“.
 
4.
DOMARKAS V., JUKNEVIČIENĖ V. (2010), Inovacijų vaidmuo viešojo administravimo organizacijų veikloje absorbcinio gebėjimo aspektu, Viešoji politika ir administravimas (online) Nr. 31, p. 77-90. https://www.mruni.eu/upload/ib... (10.11.2016)
 
5.
Kaimo plėtros perspektyvos 2014 – 2020 metais (2014), Lietuvos žemės ūkio ministerija, https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-..., (10.11.2016)
 
6.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, 2002, Nr. 72-3009. https://www.e-tar.lt/portal/lt..., (10.11.2016)
 
7.
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas (1998), Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo, https://www.e-tar.lt/portal/lt... (10.11.2016)
 
8.
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymas (2003), Dėl nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, https://www.e-tar.lt/portal/lt..., (10.11.2016)
 
9.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatai (2016), https://www.e-tar.lt/portal/lt..., (10.11.2016)
 
10.
PLOEG V. (2000), Rural Development: From Practices and Policies towards Theory, http://onlinelibrary.wiley.com..., (10.11.2016)
 
11.
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos įstatai (2010), http://www.aikos.ipc.lt/instnu..., (10.11.2016)
 
12.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įstatai (2015), https://www.vic.lt/?mid=22, (10.11.2016)
 
13.
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatai (2016), https://www.e-tar.lt/portal/lt..., (02.11.2016)
 
14.
VšĮ "Ekoagros" įstatai (2014), http://www.ekoagros.lt/uploads..., (03.11.2016)
 
15.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatai (2011), http://vmvt.lt/veikla/nuostata..., (10.11.2016)
 
16.
Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatai (2007), https://www.e-tar.lt/portal/lt..., (10.11.2016)
 
17.
VĮ Valstybinės žemės fondo įstatai (2015), http://www.vzf.lt/veikla/nuost..., (10.11.2016)
 
18.
ŽUKOVSKIS J. (2009), Kaimo plėtros tikslų ir uždavinių raida, Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Nr. 19 (4), ISSN 1822-6760, http://vadyba.asu.lt/19a/103.p..., (10.11.2016)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top