ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
RÓŻNE OBLICZA „KREATYWNOŚCI”, CZYLI O SPECYFICE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI. Recenzja książki pod reakcją Candace Jones, Marka Lorenzena i Jonathana Sapseda, pt. The Oxford Handbook of Creative Industries, wydanej nakładem Wydawnictwa Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2015, ISBN: 978-0-19-878779-2, s. 554
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 30-09-2017
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
NSZ 2017;12(3):237-242
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Recenzja książki pod reakcją Candace Jones, Marka Lorenzena i Jonathana Sapseda pt. The Oxford Handbook of Creative lndustries, wydanej nakładem wydawnictwa Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2015, ISBN: 978-0-19-878779-2, s. 554.
 
REFERENCJE (8)
1.
CREATIVE ECONOMY REPORT, 2008, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Development Programme.
 
2.
CREATIVE ECONOMY REPORT, 2013,special edition: Widening local development pathways, United Nations/UNDP/UNESCO, New York.
 
3.
CREATIVE INDUSTRIES IN BERLIN. DEVELOPMENT AND POTENTIAL, 2008, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Senate Department for Economics, Technology and Women’s Is-sues), Berlin, December, http://www.ndpculture.org/medi... TB5NV9SZXBvcnRfQ3JlYXRpdmVfSW5kdXN0cmllc19CZXJsaW5fMjAwOC5wZGYiXV0?sha=fe243b0f4ab5fe28 (17.07.2016).
 
4.
CREATIVE INDUSTRIES MAPPING DOCUMENT: BACKGROUND, 2001, Department for Culture, Media and Sport, London, https://www.gov.uk/government/... 2001part1-foreword2001.pdf (05.07.2016).
 
5.
KASPRZAK R., 2013, Przemysły kreatywne w Polsce: uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, Warszawa.
 
6.
MACKIEWICZ M., MICHOROWSKA B., ŚLIWKA A. (współpraca: Grochowski M.), 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa, listopad, http://nck.pl/media/study/anal..._ i_rozwoju_przemysw_kreatywnych.pdf (01.08.2016).
 
7.
MARKIEWICZ J., KOTYLAK S., SZCZECH-PIETKIEWICZ E. (red.), 2016, Wyzwania kreatywnej gospodarki, Texter, Warszawa.
 
8.
OLKO S., 2017, Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych, CeDeWu, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top