ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zjawisko prosumpcji w czasach transformacji cyfrowej
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology in Warsaw
 
2
National University for Political Sciences and Public Administration (SNSPA), Bucharest, Romania
 
 
Data publikacji online: 27-06-2023
 
 
Data publikacji: 27-06-2023
 
 
NSZ 2023;18(2):73-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Połączenie najnowocześniejszych technologii informatycznych i produkcji, takich jak cloud computing, Internet rzeczy, Big Data, sprzyjają większemu zaangażowaniu konsumentów oraz zaangażowaniu w całym cyklu życia produktu. Wspólna wizja odpowiedzialnego społecznie, spersonalizowanego, zorientowanego na usługi, inteligentnego, zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska rozwoju jest globalnym priorytetem. Szybki postęp rewolucji naukowej i technologicznej, „Internet +” i „Inteligencja +”, zacierają linie różnych kanałów medialnych, tworząc rozwinięte środowisko, które zachęca do wyrażania opinii, komunikacji, tworzenia i dzielenia się. Ta rewolucja zapoczątkowała nadejście prosumpcji, umożliwiając konsumentom udział w procesie produkcji przez model „otwarty + ciągły”, który przyćmiewa starsze, tradycyjne media. Artykuł jest próbą przybliżenia koncepcji prosumpcji w dobie cyfrowej transformacji. Eksplorując najnowsze studia przypadków prosumpcji w przedsiębiorstwach, w artykule wykorzystano również teoretyczne metody badawcze. Oprócz omówienia odpowiedniej literatury za pomocą metody analityczno-syntetycznej w badaniu wykorzystano abstrakcję, aby skupić się na kluczowych elementach do analizy. Ponadto do wyciągnięcia wniosków z wyników wykorzystano uogólnienie i wnioskowanie. Jako główną hipotezę należy przyjąć, że prosumpcja ma ogromne znaczenie w cyfrowym świecie. Artykuł przybliża pojęcie prosumpcji w kontekście transformacji cyfrowej. Należy zauważyć, że transformacja cyfrowa zrewolucjonizowała wszystkie aspekty przedsiębiorstw, szczególnie wykorzystanie mediów społecznościowych.
 
REFERENCJE (35)
1.
Baruk, A., Iwanicka, A., 2016. Prosumpcja internetowa vs. prosumpcja pozainternetowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 459, pp. 184-193.
 
2.
Bylok, F., 2013. Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
3.
Bywalec, C., 2007. Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bywalec, C., Rudnicki, L., 2002. Konsumpcja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Cole, S.J., 2011. The prosumer and the project studio: The battle for distinction in the field of music recording, Sociology, Vol. 45, Issue 3, pp. 447-463.
 
6.
Comor, E., 2011. Contextualizing and critiquing the fantastic prosumer: power, alienation and hegemony, Critical Sociology, Vol. 37, Issue 3, pp. 309-327.
 
7.
Coté, M., Pybus, J., 2017. Learning to Immaterial Labour 2.0: My Space and Social Networks, Ephemera, Vol. 7, No. 1, pp. 88-106.
 
8.
Dusi, D., 2016. The Perks and Downsides of Being a Digital Prosumer: Optimistic and Pessimistic, International Journal of Social Science and Humanity, No. 6(5), pp. 375-381.
 
9.
Gomez-Borja, M.A., Lorenzo-Romero, C., Ruiz, L.D.P., 2020. Open Innovation as a Business Entrepreneurship Strategy: The Consumer as Value Creator in Digital Ecosystems, [in:] Analyzing the Relationship between Innovation, Value Creation, and Entrepreneurship, Hershey: IGI Global.
 
10.
Halicki, P., 2020. Niesforna komunikacja, www.światmarketingu.pl (access: 23.02.2023).
 
11.
Humphreys, A., Grayson, K., 2008. The intersecting roles of consumer and producer: A critical perspective on co-production, co-creation and presumption, Sociology Compass, No. 2, pp. 963-980.
 
12.
Jin, Y., Hu, F., Qi, J., 2022. Multidimensional Characteristics and Construction of Classification Model of Prosumers, Sustainability, No. 14, pp. 1-21.
 
13.
Kotler, Ph., 1986. The prosumer movement: A new challenge for marketers, Advances in Consumer Research, Vol. 13, Issue 1, pp. 510-513.
 
14.
Krzanicki, M., 2015. Gracz – producent w cyfrowej rzeczywistości. Rewolucja czy ewolucja?, Kwartalnik w Mediach, www.knm.uksw.edu.pl (access: 17.02.2023).
 
15.
Lang, B., Dolan, R., Kemper, J., Northey, G., 2021. Prosumers in times of crisis: Definition, archetypes and implications, Journal of Service Management, No. 32, pp. 176-189.
 
16.
Maruyama, M., 1982. Review: The Third Wave by Alvin Toffler, Theory and Society, No. 11, pp. 576-580.
 
17.
McLuhan, M., Nevitt, B., 1972. Take Today: The Executive as Dropout, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 
18.
Mika, B., 2014. Prosumpcja – niedoszła rewolucja, [in:] Siuda, P., Żagielski, T. (eds.), Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe „Katedra”.
 
19.
Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., 2003. The new frontier of experience innovation, MIT Sloan Management Review, Vol. 44, Issue 4, pp. 12-18.
 
20.
Ritzer G., Jurgenson N., 2010. Production, Consumption, Prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital “prosumer”, Journal of Consumer Culture, Vol. 10, Issue 1, pp. 13-36.
 
21.
Ritzer, G., 2010. Focusing on the prosumer: On correcting an error in the history of social theory, Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main, FB Gesellschaftswissenschaften Institut fur Gesellschafts- und Politikanalyse, conference paper, [in:] Blättel-Mink, B., Hellmann, K.-U., Prosumer revisited: Zur Aktualität einer Debatte (Konsumsoziologie und Massenkultur), Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, www.georgeritzer.com (access: 12.03.2023).
 
22.
Rupik, K., 2010. Prosument w procesie planowania marketingowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, No. 15, pp. 331-342.
 
23.
Serafin, D., 2012. Defining prosumption for marketing: understanding the nature of prosumption after the emergence of Internet-based social media, International Journal of Management and Economics, No. 36, pp. 124-142.
 
24.
Seran, S.; Izvercian, M., 2014. Prosumer engagement in innovation strategies: The prosumer creativity and focus model, Management Decisions, No. 52, pp. 1968-1980.
 
25.
Siuda, P., Żagielski, T., 2014. O potrzebie odkrycia trzeciej drogi w badaniach prosumpcji, [in:] Siuda, P., Żagielski, T. (eds.), Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 
26.
Southerton, D., 2011. Consumer Culture and Personal Life. In Sociology of Personal Life, London: Palgrave Macmillan Ltd.
 
27.
Sowa, I., 2015. Determinanty zróżnicowania zachowań prokonsumenckich młodych konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 231, pp. 120-138.
 
28.
Szul, E., 2013. Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejaw, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, No. 31, pp. 347-358.
 
29.
Szymusiak, T., 2013. Prosumpcja – wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego prosumenta, Studium przypadku: Polska a Niemcy, [in:] Adrianowski, D., Patora, K., Sikorski, J. (eds.), Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
30.
Tapscott D., Williams, A., 2008. Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
31.
Tiwana, A., 2003. Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 
32.
Toffler, A., 1980. The Third Wave, New York: William Morrow and Company.
 
33.
Wereda, W., Knap-Stefaniuk, A., 2023. Crowdsourcing as a Mean of Supporting Creativity in Business: An Introduction to International Research, European Research Studies Journal, Vol. XXVΙ, Issue 1, pp. 190-202.
 
34.
Wolny, R., 2012. Polski e-konsument na rynku usług, Konsumpcja i Rozwój, No. 1(2), pp. 117-129.
 
35.
Żółtek, D., 2009. Marki zbiorowej wyobraźni, Marketing w Praktyce, No. 2, pp. 39-43.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top