ORIGINAL PAPER
Finansowanie startupów przez fundusze wysokiego ryzyka
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):237-250
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the paper is the analysis of unique features of start-up financing. The starting point is the definition of start-up, hence the definition of scope of the analysis. Is is followed by an attempt of description of unique features of investment in early-stage ventures, from the point of view of risk level and the financial needs of the projects, which evolve in time. The paper then presents an overview of data illustrating contemporary trends in venture capital financing in Poland, Europe and United States of America. The paper ends with finał conclusions and future research plan.
 
REFERENCES (18)
1.
BLANK S., DORF B., 2013, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, Gliwice.
 
2.
CHRISTENSEN C., 2010, Przełomowe innowacje. Możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 
3.
CODOGNI M., 2015, Crowdfunding jako sposób finansowania rozwoju startupów, [w:] M. Czyż, J. Dyduch (red.), Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 
4.
MIKOŁAJCZYK B., KRAWCZYK M., 2007, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa.
 
5.
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 
6.
BEAUCHAMP M., KOWALCZYK A., SKALA A., 2017, Polskie startupy. Raport 2017, Fundacja Startup Poland, Warszawa, http://startuppoland.org/wp-co... (29.10.2017).
 
7.
CONSTINE J., 2014, Mobile Wallet Laughingstock Clinkle Finally Launches To Let You Pay Friends And Earn “Treats”, Techcrunch, https://techcrunch.com/2014/09... (15.11.2016).
 
8.
CROWDEXPERT, 2015, Crowdfunding Industry Statistics 2015/2016, http://crowdexpert.com/ crowdfunding - industry-statistics/ (27.11.2016).
 
9.
DWIVEDI A.B., 2016, The government has finally defined the word ‘startup’, Your Story, https://yourstory.com/ 2016/02/government-definition-startup/ (16.11.2016).
 
10.
EUROSTAT, 2016, http://appsso.eurostat.ec.euro... (20.11.2016).
 
11.
GRAHAM P., 2012, Startup = Growth, http://www.paulgraham.com/grow... (20.11.2016).
 
12.
KOMISJA EUROPEJSKA, 2016, What is an SME?, http://ec.europa.eu/growth/sme... (15.11.2016).
 
13.
PORTAL INNOWACJI, 2016, www.pi.gov.pl (20.11.2016).
 
14.
PWC MONEY TREE, 2016, https://www.pwcmoneytree.com/H... (15.11.2016).
 
15.
SHONTELL A., 2013, 21-Years-Old Raises Largest Seed Round in Silicon Valey History – $25 Million – For Mysterious Payment App, Business Insider, http://www.businessinsider.com... (15.11.2016).
 
16.
SKALA A., KRUCZKOWSKA E., 2016, Raport polskie startupy 2016, Fundacja Startup Poland, Warszawa, http://startuppoland.org/wp-co... (29.10.2017).
 
17.
STARTUPINDIA, 2016, http://startupindia.gov.in/sta... (16.11.2016).
 
18.
STARTUPYARD, 2015, The Startup Investment Cycle, www.http://startupyard.com/guest-p... (14.11.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top