ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Etyczne i prawne aspekty reklamy
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):215-233
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W globalnej gospodarce ważne jest nie tylko wykonanie produktu czy usługi, ale także zainte­resowanie nimi klientów. W pogoni za ich zdobyciem wytwórcy podejmują działania, na które możemy spojrzeć pod kątem standardów etycznych i prawnych. Autorzy podejmują ten problem, próbując przybliżyć czytelnikowi wymagania istniejące w tym zakresie w Polsce, przywołując wiele unormowań prawnych i normatywnych dokumentów etycznych. Znajdziemy tu także uwagi dotyczące reklamy papierosów i wyrobów alkoholowych oraz ogólne spostrzeżenia związane z jakością reklamy.
 
REFERENCJE (20)
1.
BARAŃSKA M., 2011, Reklama i jej ograniczenia, Poltext, Warszawa.
 
2.
BUDZYŃSKI W., 1999, Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa.
 
3.
JANISZEWSKA K., KORSAK R., KWARCIAK B., 2009, Wiedza o reklamie, od pomysłu do efektu, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała.
 
4.
KODEKS ETYKI REKLAMY, 2014, Warszawa.
 
5.
KOWAL-ORCZYKOWSKA A., 2007, W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej, Impuls, Kraków.
 
6.
KOZŁOWSKA A., 2011, Reklama. Techniki perswazyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
7.
LAZARI-PAWŁOWSKA I., 1992, Etyka. Pisma wybrane, [w:] P.J. Smoczyński (red.), Ossolineum, Wrocław.
 
8.
MURAWSKA-NAJMIEC M., 2006, Informacja na temat istniejących w Polsce zasad etycznych w dziedzinach wpływających na zawartość mediów, KRRiT, Nr 8.
 
9.
NOWACKI R., 2005, Reklama – podręcznik, Difin, Warszawa.
 
10.
ROGOWSKI R., 2008, Etyka marketingu. Ujęcie personalistyczne, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg.
 
11.
SZCZĘSNA E., 2001, Poetyka reklamy, PWN, Warszawa.
 
12.
TUREK A., 2001, Sacrum na sprzedaż. Symbolika chrześcijańska w reklamie, Wyd. Gaudium, Lublin.
 
13.
USTAWA O GRACH HAZARDOWYCH, Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.
 
14.
Ustawa o grach i zakładach wzajemnych, Dz.U. 1992 Nr 68 poz. 341.
 
15.
USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH, Dz.U. 1996 Nr 10 poz. 55.
 
16.
USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM, Dz.U. 2007 Nr 171 poz. 1206.
 
17.
USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJI, Dz.U. 1992 Nr 7 poz. 34;
 
18.
USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI, Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230.
 
19.
USTAWA O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI, Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 z późn. zm.
 
20.
WHITE R., 1993, Reklama, Buisnessman Book, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top