REVIEW PAPER
DETERMINANTY OCENY JAKOŚCI DZIAŁAŃ W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH
 
More details
Hide details
1
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
 
Online publication date: 2017-09-30
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
NSZ 2017;12(3):191-209
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents considerations regarding the formal and theoretical basis for assessing the quality of activities in public organizations. The notions of public entity and public organization are expla­ined. The synthesis of the characteristics of the strategy „Efficient State 2020" is presented. A comparative ana lysis of the objectives of the strategy and their indicators was carried out and their results were discus­sed. The normative definition of quality has been interpreted in the context of public organizations. The concept of quality evaluation has also been presented, taking into account international quality indicators in public administration. An approach was proposed to enable the assessment of the quality of activities in public organizations. The summary contains a synthesis of conditions for the assessment of the quality of activities of public organizations.
 
REFERENCES (10)
1.
ANDERSEN L.B., BOESEN A., PEDERSEN L.H., 2016, Performance in Public Organizations: Clarifying the Conceptual Space, “Public Administration Review”, Vol. 76, Iss. 6.
 
2.
GAROUI N., JARBOUI A., 2012, Stakeholder Theory, Corporate Governance, and Cognitive Mapping Techniques, “Journal of Arts, Science & Commerce”, vol. III, issue 2(2), April.
 
3.
HEFFNER K., 2015, Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej [w:] Opinie i ekspertyzy OE-228, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 
4.
KOWALCZEWSKI W., 2008, Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
 
5.
KOŹMIŃSKI A.K., PIOTROWSKI W., 2006, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
6.
KOŻUCH B., 2011, Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 
7.
MONITOR POLSKI z dnia 7 marca 2013 r., Poz. 136.
 
8.
PN-EN ISO 9000:2015-10, 2015, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
9.
SZCZEPAŃSKA K., 2016, Podstawy zarządzania jakością w administracji publicznej [w:] Gołębiowska A., Zientarski B. (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 
10.
WOJCIECHOWSKI E., PODGÓRNIAK-KRZYKACZ A., 2008, Pomiar jakości rządzenia, „Gospodarka Narodowa” Nr 3.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top