ARTYKUŁ ORYGINALNY
DETERMINANTS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HEALTH CARE INSTITUTIONS
 
Więcej
Ukryj
1
JAN DLUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA
 
2
WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):105-117
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy jest prezentacja podstawowych problemów, związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w szpitalach. Szczegółowe hipotezy zostały sformułowane następu jąco: · istnieją szczególne uwarunkowania prawne zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, · istnieją szczególne uwarunkowania demograficzne zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, · istnieją szczególne uwarunkowania ekonomiczne zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej.
 
REFERENCJE (13)
1.
ADAMIEC M., BKOŻUSZNIK B., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, AE, Katowice.
 
2.
ARMSTRONG M., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
3.
BIENIOK H., 2006, System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, AE, Katowice.
 
4.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 2010, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r. Warszawa.
 
5.
GRAHAM H. T., R. BENNETT, 1995, Human Resources Management 8th Edition, The M., E. Handbook Series. London.
 
6.
IBC Group Central Europe Holding S.A., 2011, Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Badanie ewaluacyjne zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.
 
7.
KARKOWSKI, T., 2012, Restrukturyzacja szpitali. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa.
 
8.
McBRIDE, A., HYDE, P., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w opiece zdrowotnej, [w:] K. Walshe i J. Smith, (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa.
 
9.
OZCAN, S., HORNBY, P., 1999, Determining Hospital Workforce Requirements: A case study. Human Resources for Health Development Journal (3).
 
10.
POCZTOWSKI A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN , Warszawa.
 
11.
UCIEKLAK-JEŻ, P., BEM A., 2015, Rola zasobów ludzkich w ochronie zdrowia, [w:] R. Balcerzyk, A. Bem, W. Karna, A. Kożuch, B. Kożuch, I. Marzec, P. Ucieklak-Jeż, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław.
 
12.
ZAJĄC, C., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej szkoły Bankowej, Poznań.
 
13.
ZYBAŁA , A., 2009, Wyzwania w systemie ochrony zdrowia – zasoby ludzkie i zasoby organizacyjne w centralnych instytucjach, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top