ORIGINAL PAPER
DETERMINANTS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HEALTH CARE INSTITUTIONS
 
More details
Hide details
1
JAN DLUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA
 
2
WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
 
 
Online publication date: 2017-03-31
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
NSZ 2017;12(1):105-117
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the paper is to present specific conditioning of a personal function in health care's institutions, hospitals in the first place. Detailed hypotheses have been formulated as follow: · there are specific legal determinants of human resource management in health care units, · there are specific demographic determinants of human resource management in health care units, · there are specific economic determinants of human resource management in health care units. Research carried out in this area clearly indicate, that the approach to the personal function is different in hospitals that have undergone a restructuring process and in hospitals that haven't launched any restructuring program.
 
REFERENCES (13)
1.
ADAMIEC M., BKOŻUSZNIK B., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, AE, Katowice.
 
2.
ARMSTRONG M., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
3.
BIENIOK H., 2006, System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, AE, Katowice.
 
4.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 2010, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r. Warszawa.
 
5.
GRAHAM H. T., R. BENNETT, 1995, Human Resources Management 8th Edition, The M., E. Handbook Series. London.
 
6.
IBC Group Central Europe Holding S.A., 2011, Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Badanie ewaluacyjne zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.
 
7.
KARKOWSKI, T., 2012, Restrukturyzacja szpitali. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa.
 
8.
McBRIDE, A., HYDE, P., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w opiece zdrowotnej, [w:] K. Walshe i J. Smith, (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa.
 
9.
OZCAN, S., HORNBY, P., 1999, Determining Hospital Workforce Requirements: A case study. Human Resources for Health Development Journal (3).
 
10.
POCZTOWSKI A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN , Warszawa.
 
11.
UCIEKLAK-JEŻ, P., BEM A., 2015, Rola zasobów ludzkich w ochronie zdrowia, [w:] R. Balcerzyk, A. Bem, W. Karna, A. Kożuch, B. Kożuch, I. Marzec, P. Ucieklak-Jeż, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław.
 
12.
ZAJĄC, C., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej szkoły Bankowej, Poznań.
 
13.
ZYBAŁA , A., 2009, Wyzwania w systemie ochrony zdrowia – zasoby ludzkie i zasoby organizacyjne w centralnych instytucjach, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top