ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Kierunki rozwoju technologicznego w dziedzinie IT i ich następstwa dla miejskich struktur organizacyjnych
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):105-116
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule poruszono kwestie dotyczące rozwoju technologicznego i jego wpływu na funkcjonowanie podmiotów miejskich. Przedstawione zostały problemy z dziedziny IT z jakimi borykają się głównie przedsiębiorstwa, organy i instytucje działające w sektorze publicznym. Scharakteryzowano główne trendy procesu digitalizacji, które silnie oddziałują na lokalny sektor publiczny. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa danych gromadzonych i przetwarzanych przez podmioty miejskiej struktury organizacyjnej.
 
REFERENCJE (21)
1.
Baecker D., 2004, Das innovative Unternehmen im 21. Jahrhundert: Ein Szenario (w:) F.,W. Steinmeier, Made in Germany ’21, Hamburg, Wydawnictwo Hoffmann & Campe, Mathias, str. 261–272
 
2.
Błaszczyk A., Imiołczyk J., 2017, Zrównoważony rozwój miast jako nowe wyzwanie w zarzą-dzaniu jednostką samorządu terytorialnego, (w:) II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Zielone Idee 21. Wieku”, Poznań
 
3.
Harald H., 2017, Digitalisierung und die Transformation des urbanen Akteursgefüges, BBSR, Bonn
 
4.
Jelonek D., 2017, Big Data Analytics in the Management of Business, (w:) MATEC Web of Conferences, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers(CSCC 2017), Heraklion, Grecja
 
5.
Mesjasz-Lech A., 2008, Znaczenie koncepcji CPFR w sterowaniu popytem w informacyjnych organizacjach sieciowych, (w:) R. Stefko, J. Grabara, Logistyka w społeczeństwie informacyjnym, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice
 
6.
Reiss-Schmidt S., 2015, Integrierte Stadtentwicklungs planung und Stadtentwicklungsmanage-ment – Positionspapier des Deutschen Städtetages, Berlin, Kolonia, Deutscher Städtetag
 
7.
Szajt M., Innowacyjność regionów i ich rozwój - badanie konwergencji, (w:) A. Pachura, Środowiska innowacyjne w perspektywie społeczno-kulturowej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 75-82
 
8.
Tabor J., 2008, Rozwój kompetencji technologicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, str. 523-533
 
9.
Zukunftsinstitut, 2013, Megatrend Konnektivität. Aus der Schriftensammlung, (w:) Megatrend, Wiedeń, Zukunftsverlag
 
10.
Żywiołek J., 2016, Międzyorganizacyjna wymiana informacji jako element zagrożenia bezpie-czeństwa informacji, (w:) D. Klimecka-Tatar, A. Pacana Systemy bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 101-111
 
11.
AIRBNB, 2017, Airbnb – Über uns, https://www.airbnb.de/about/ab..., (09.02.2017)
 
12.
BBSR – Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2016, Smart Cities – Entwicklung eines stadtentwicklungspolitischen Handlungsrahmens, http://www.bbsr.bund.de/BBSR/D... (20.08.2016)
 
13.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Das intelligente Auto und der Datenschutz (w:): TB – Verkehr, https://www.baden-wuerttemberg... (28.09.2016)
 
14.
GLOBAL PULSE, 2016, United Nations Global Pulse, http://www.unglobalpulse.org/ (28.09.2016)
 
15.
MFG, 2016, Markets for Good, http://www.marketsforgood.org/ (28.09.2016)
 
16.
NGZ – Neuss-Grevenbroicher Zeitung, 2016, Das „Lukas“ kämpft weiter gegen Computervirus, (w:) NGZ.online, http://www.rp-online.de/nrw/st..., (30.09.2016)
 
17.
OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, 2016, Where does my money go?– Showing you where your taxes get spent, http://app.wheredoesmymoneygo.... (30.09.2016)
 
18.
PWC, 2016, Deutschlands Energieversorger werden digital, http://digital.pwc-tools.de /digital/wpcontent/themes/digital-energy/pdf/PwC_Studie-Digitalisierung-Energiewirtschaft_ 01-2016_Screen.pdf (09. 02.2017)
 
19.
STATISTA, 2016, Statista – Marktanteile der führenden Betriebssystemversionen in Deutschland von Januar 2009 bis November 2016, https://de.statista.com/statis... 158102/umfrage/marktanteile-von-betriebssystemen-in-deutschland-seit-2009/ (09.02.2017)
 
20.
STATISTA, 2017, Statista – Aktuelle Statistiken und Informationen zu Facebook, https://de.statista. com/themen/138/facebook/ (09.02 2017)
 
21.
VERBRAUCHERZENTRALE, 2016, Die schwierige Suche nach dem günstigsten Preis, https://www.verbraucherzentral..., (20.02.2017)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top