ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Budowanie silnej marki a zaufanie konsumentów
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 22-12-2017
 
 
Data publikacji: 22-12-2017
 
 
NSZ 2017;12(4):169-179
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Marka stanowi jeden z kluczowych elementów współczesnego marketingu, który odróżnia dany produkt/usługę od innych. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki to atut przedsiębiorstwa. Silna marka produktu pozwala przedsiębiorstwu osiągnąć silną pozycję na rynku, a konsumenta skłania do zakupu, buduje jego lojalność i zaufanie. Zaufanie konsumenta do marki nabiera coraz większego znaczenia dla przedsiębiorstwa w obliczu dużej konkurencji na rynku produktów i usług oraz walki między markami.
 
REFERENCJE (21)
1.
BUDZYŃSKI W., 2008, Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, Poltex, Warszawa.
 
2.
De CHERNATONY L., 2003, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
3.
DOBIEGAŁA-KORONA B., 2009, Zaufanie jako przesłanka współtworzenia wartości, [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red. nauk.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, WAiP, Warszawa.
 
4.
DRYL T., 2012, Zaufanie jako element zarządzania marką, „Zarządzanie i Finanse”, R. 10, Nr 2, cz. 2, s. 43-53.
 
5.
DRYL T., 2014, Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania marką pracodawcy, „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance”, Vol. 12, No. 2, s. 55-69.
 
6.
EDWARDS H., DAY D., 2006, Kreowanie marek z pasją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
7.
GRUDZEWSKI W. M., HEJDUK I. K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 
8.
HERMANIUK T., 2012, Strategia promocji marki na przykładzie wódki Chopin, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik, tom III, s. 166-172.
 
9.
KELLER K. L., 2011, Strategiczne zarządzanie marką, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 20.
 
10.
KOTLER Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań.
 
11.
KOZŁOWSKA A., 2015, Reklama w procesie budowania zaufania do marki, [w:] A. Wiśniewska (red.), Budowanie kapitału relacyjnego organizacji, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa, s. 14-29.
 
12.
KRZEPICKA A., 2006, Zarządzanie marką, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Zeszyt nr 1, WAT, Warszawa, s. 195-203.
 
13.
MACHAJ M., 2010, Rola relacji przedsiębiorstwo-konsument w analizie mikroekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 
14.
MIETKIEWSKA W., 2008, Nomen omen, czyli marka dla opornych, Poradnik – poznaj sekrety prowadzenia firmy, Business Press, Warszawa.
 
15.
PILARCZYK B., MRUK H. (red.), 2007, Kompendium wiedzy o marketingu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
16.
RIES A., RIES L., 2006, 22 niezmienione prawa zarządzania marką, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
17.
SANKOWSKA A., 2011, Wpływ zaufania na zarzadzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 
18.
SMYCZEK S., 2001, Lojalność konsumentów na rynku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 
19.
STANKIEWICZ M. J., 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora, Toruń.
 
20.
WITEK – HAJDUK M. K., 2011, Zarządzanie silną marką, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
21.
ZAWADZKA A. M., 2006, Dlaczego przywiązujemy się do marki?, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top