REVIEW PAPER
Budowanie silnej marki a zaufanie konsumentów
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2017-12-22
 
 
Publication date: 2017-12-22
 
 
NSZ 2017;12(4):169-179
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Brand is one of the key elements of modern marketing that distinguishes a product/service from others. Building a strong and recognizable brand is a business asset. A strong brand allows the company to achieve a strong position in the market and the consumer is inclined to buy, builds his loyalty and trust. Consumer confi-dence in the brand is becoming more and more important for the company in the face of high competition in the market for products and services and the fight between brands.
 
REFERENCES (21)
1.
BUDZYŃSKI W., 2008, Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, Poltex, Warszawa.
 
2.
De CHERNATONY L., 2003, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
3.
DOBIEGAŁA-KORONA B., 2009, Zaufanie jako przesłanka współtworzenia wartości, [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red. nauk.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, WAiP, Warszawa.
 
4.
DRYL T., 2012, Zaufanie jako element zarządzania marką, „Zarządzanie i Finanse”, R. 10, Nr 2, cz. 2, s. 43-53.
 
5.
DRYL T., 2014, Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania marką pracodawcy, „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance”, Vol. 12, No. 2, s. 55-69.
 
6.
EDWARDS H., DAY D., 2006, Kreowanie marek z pasją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
7.
GRUDZEWSKI W. M., HEJDUK I. K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 
8.
HERMANIUK T., 2012, Strategia promocji marki na przykładzie wódki Chopin, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik, tom III, s. 166-172.
 
9.
KELLER K. L., 2011, Strategiczne zarządzanie marką, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 20.
 
10.
KOTLER Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań.
 
11.
KOZŁOWSKA A., 2015, Reklama w procesie budowania zaufania do marki, [w:] A. Wiśniewska (red.), Budowanie kapitału relacyjnego organizacji, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa, s. 14-29.
 
12.
KRZEPICKA A., 2006, Zarządzanie marką, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Zeszyt nr 1, WAT, Warszawa, s. 195-203.
 
13.
MACHAJ M., 2010, Rola relacji przedsiębiorstwo-konsument w analizie mikroekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 
14.
MIETKIEWSKA W., 2008, Nomen omen, czyli marka dla opornych, Poradnik – poznaj sekrety prowadzenia firmy, Business Press, Warszawa.
 
15.
PILARCZYK B., MRUK H. (red.), 2007, Kompendium wiedzy o marketingu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
16.
RIES A., RIES L., 2006, 22 niezmienione prawa zarządzania marką, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
17.
SANKOWSKA A., 2011, Wpływ zaufania na zarzadzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 
18.
SMYCZEK S., 2001, Lojalność konsumentów na rynku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 
19.
STANKIEWICZ M. J., 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora, Toruń.
 
20.
WITEK – HAJDUK M. K., 2011, Zarządzanie silną marką, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
21.
ZAWADZKA A. M., 2006, Dlaczego przywiązujemy się do marki?, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top