ORIGINAL PAPER
Dependency in the arrangement: changes in the macroenvironment and determinants of action strategy choice for a selected group of entities on the aviation market during Covid-19 pandemic
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym
 
 
Online publication date: 2022-06-30
 
 
Publication date: 2022-06-30
 
 
NSZ 2022;17(2):29-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Basing on the theoretical assumptions of the functioning of the macroenvironment of the organization, with particular emphasis on its dimensions and its importance for the organization, the factors of change for the conduct of the airline's operations on the air service market during Covid-19 pandemic were identified, using case study as a leading research method. The system of relations among these factors and the shape of the action strategy was shown. The principles of the system functioning, consisting of an airline, an airport and a ground handling agent, were indicated. The significance of the crisis in the airline's operations for changes impacting other entities in this system of relations was specified. The implementation of the above-described shape of the research procedure made it possible to conduct ‘in action research’, i.e. the actual identification of the relation between macroenvironment and the strategy of operation and the assessment of the nature, scope and intensity of these relations, and, in the future, adaptation of activities to the changes taking place.
 
REFERENCES (13)
1.
GRIFFIN, R.W., 2000. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
KOŹMIŃSKI, A.K., PIOTROWSKI, W. (red.), 1996. Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
RUCIŃSKA, D., 2011. Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady, Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 9.
 
4.
STONER, J.A.F., WANKEL, CH., 1996. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
5.
SZCZEPAŃSKI, M., 2020. Epidemia koronawirusa jako wydarzenie typu „czarny łabędź”, Przegląd Ekonomiczny, nr 20.
 
6.
TALEB, N.N., 2014. Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Warszawa: Kurhaus Publishing.
 
7.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 
8.
ZYGMUNT, A., ZYGMUNT, J., 2016. Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa w warunkach zmian, [w:] Zygmunt, A., Zygmunt, J. (red.), Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska.
 
9.
Businessinsider, 2020. Straty linii lotniczych przekroczą 100 mld dol. w tym roku. Covid-19 to „największy szok od czasu II wojny światowej”, https://businessinsider.com.pl... (04.01.2021).
 
10.
EUROCONTROL, 2021. EUROCONTROL Five-Year Forecast 2020-2024, https://www.eurocontrol.int/pu... (06.02.2021).
 
11.
EUROSTAT, 2020. Ilustrowany słownik statystyk transportu, Europejska Komisja Gospodarcza, https://ec.europa.eu/eurostat/... (08.01.2020).
 
12.
Rynek-Lotniczy.Pl, 2019. Midera: Działalność pozalotniskowa to 60% przychodów portów lotniczych, https://www.rynek-lotniczy.pl/... (04.01.2021).
 
13.
ZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR, 2020. Lotnicze strategie wychodzenia z kryzysu Covid-19, https://zdgtor.pl/publikacje/ (08.12.2020).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top