ORIGINAL PAPER
Contribution of polish inventors to the development of science and technology at the turn of the 19th and 20th centuries
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2018-12-17
 
 
Publication date: 2018-12-17
 
 
NSZ 2018;13(4):59-73
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the problems concerning the contribution of Polish inventors to the development of science and technology at the turn of the 19th and 20th centuries. Inventors of 100 years ago, who are often forgotten, as well as their inventions, which despite the passage of time accompany us to this day. Such a particular period was the time of the First World War and, as a result, obtaining its own statehood. It is closely related to the establishment of the Patent Office of the Republic of Poland and for the first time in our history the basis for the legal protection of inventions have been developed. On the basis of the legal system adopted at that time and constantly amended, national law, continuously from 100 the Polish Patent Office grants exclusive rights for inventions and utility models submitted for protection in Poland.
 
REFERENCES (18)
1.
Bazylow L., Historia powszechna 1789 – 1918, Warszawa 1986
 
2.
Costleden R., Wydarzenia, które zmieniły losy świata, Warszawa 2008
 
3.
Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa 1978
 
4.
Hart M.H., 100 Postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, Warszawa 1995
 
5.
Historia Europy, Warszawa 1995
 
6.
Kronika techniki, Warszawa 1992
 
7.
Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979
 
8.
Łotysz S., Polscy wynalazcy, Warszawa 2018
 
9.
Orłowski B., Co wnieśli wielcy Polacy do dorobku światowego i dorobku innych krajów w dziedzi-nie techniki i nauk matematyczno-przyrodniczych, [w]: A. Adamczak (red.) Europejskie Regulacje w dziedzinie własności przemysłowej – Nowe wyzwania Zeszyt 28, Wyd. UPRP, Warszawa 2004 r
 
10.
https://www.encyklopedia.pwn.p... [data dostępu 18.03.2018 r.]
 
11.
http://www.janczochralski.com/... [data dostępu 21.03.2018 r.]
 
12.
http://naukawpolsce.pap.pl/akt... [data dostępu 21.03.2018 r.]
 
13.
http://www.jan.private.pl/wyn.... [data dostępu 08.04.2018 r.]
 
14.
http://nowahistoria.interia.pl... [data dostępu 08.04.2018 r.]
 
15.
http://www.bg.agh.edu.pl/MSC/m... [data dostępu 08.04.2018 r.] [data dostępu 18.03.2018 r.
 
16.
http://www.uwazamrze.pl/artyku... [data dostępu 18.03.2018 r.]
 
17.
http://www.samolotypolskie.pl/... [data dostępu 18.03.2018 r.]
 
18.
https://www.biuletyn.pw.edu.pl... [data dostępu 08.04.2018 r.]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top