ORIGINAL PAPER
The phenomenon of prosumption in the digital transformation time
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology in Warsaw
 
2
National University for Political Sciences and Public Administration (SNSPA), Bucharest, Romania
 
 
Online publication date: 2023-06-27
 
 
Publication date: 2023-06-27
 
 
NSZ 2023;18(2):73-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The fusion of cutting-edge information technology and manufacturing, like cloud computing, the Internet of Things, big data fosters greater consumer involvement and engagement throughout the entire product life cycle. A shared vision for socially responsible, personalized, service-driven, smart, sustainable, and eco-friendly development is a global priority. The rapid progress of the „Internet +” and „intelligence +” scientific and technological revolution blurs the lines of various media channels, establishing an evolved environment that encourages expression, communication, creation, and sharing. This revolution launched the advent of prosumption, allowing consumers to take part in the production process via an „open + continuous” model that eclipses older, traditional media. This article endeavors to showcase the concept of prosumption during the era of digital transformation. Exploring recent prosumption case studies in enterprises, this article also utilized theoretical research methods. In addition to analyzing relevant literature through analytical-synthetic analysis, the study employed abstraction to focus on crucial elements for analysis. Furthermore, generalization and inference were utilized to draw conclusions from the findings. It should be stated as the main hypothesis that the prosumption has a great importance in the digital world. This article explores the notion of prosumption in the context of digital transformation. It’s important to note that digital transformation has revolutionized all aspects of businesses, especially the use of social media.
 
REFERENCES (35)
1.
Baruk, A., Iwanicka, A., 2016. Prosumpcja internetowa vs. prosumpcja pozainternetowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 459, pp. 184-193.
 
2.
Bylok, F., 2013. Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
3.
Bywalec, C., 2007. Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bywalec, C., Rudnicki, L., 2002. Konsumpcja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Cole, S.J., 2011. The prosumer and the project studio: The battle for distinction in the field of music recording, Sociology, Vol. 45, Issue 3, pp. 447-463.
 
6.
Comor, E., 2011. Contextualizing and critiquing the fantastic prosumer: power, alienation and hegemony, Critical Sociology, Vol. 37, Issue 3, pp. 309-327.
 
7.
Coté, M., Pybus, J., 2017. Learning to Immaterial Labour 2.0: My Space and Social Networks, Ephemera, Vol. 7, No. 1, pp. 88-106.
 
8.
Dusi, D., 2016. The Perks and Downsides of Being a Digital Prosumer: Optimistic and Pessimistic, International Journal of Social Science and Humanity, No. 6(5), pp. 375-381.
 
9.
Gomez-Borja, M.A., Lorenzo-Romero, C., Ruiz, L.D.P., 2020. Open Innovation as a Business Entrepreneurship Strategy: The Consumer as Value Creator in Digital Ecosystems, [in:] Analyzing the Relationship between Innovation, Value Creation, and Entrepreneurship, Hershey: IGI Global.
 
10.
Halicki, P., 2020. Niesforna komunikacja, www.światmarketingu.pl (access: 23.02.2023).
 
11.
Humphreys, A., Grayson, K., 2008. The intersecting roles of consumer and producer: A critical perspective on co-production, co-creation and presumption, Sociology Compass, No. 2, pp. 963-980.
 
12.
Jin, Y., Hu, F., Qi, J., 2022. Multidimensional Characteristics and Construction of Classification Model of Prosumers, Sustainability, No. 14, pp. 1-21.
 
13.
Kotler, Ph., 1986. The prosumer movement: A new challenge for marketers, Advances in Consumer Research, Vol. 13, Issue 1, pp. 510-513.
 
14.
Krzanicki, M., 2015. Gracz – producent w cyfrowej rzeczywistości. Rewolucja czy ewolucja?, Kwartalnik w Mediach, www.knm.uksw.edu.pl (access: 17.02.2023).
 
15.
Lang, B., Dolan, R., Kemper, J., Northey, G., 2021. Prosumers in times of crisis: Definition, archetypes and implications, Journal of Service Management, No. 32, pp. 176-189.
 
16.
Maruyama, M., 1982. Review: The Third Wave by Alvin Toffler, Theory and Society, No. 11, pp. 576-580.
 
17.
McLuhan, M., Nevitt, B., 1972. Take Today: The Executive as Dropout, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 
18.
Mika, B., 2014. Prosumpcja – niedoszła rewolucja, [in:] Siuda, P., Żagielski, T. (eds.), Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe „Katedra”.
 
19.
Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., 2003. The new frontier of experience innovation, MIT Sloan Management Review, Vol. 44, Issue 4, pp. 12-18.
 
20.
Ritzer G., Jurgenson N., 2010. Production, Consumption, Prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital “prosumer”, Journal of Consumer Culture, Vol. 10, Issue 1, pp. 13-36.
 
21.
Ritzer, G., 2010. Focusing on the prosumer: On correcting an error in the history of social theory, Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main, FB Gesellschaftswissenschaften Institut fur Gesellschafts- und Politikanalyse, conference paper, [in:] Blättel-Mink, B., Hellmann, K.-U., Prosumer revisited: Zur Aktualität einer Debatte (Konsumsoziologie und Massenkultur), Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, www.georgeritzer.com (access: 12.03.2023).
 
22.
Rupik, K., 2010. Prosument w procesie planowania marketingowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, No. 15, pp. 331-342.
 
23.
Serafin, D., 2012. Defining prosumption for marketing: understanding the nature of prosumption after the emergence of Internet-based social media, International Journal of Management and Economics, No. 36, pp. 124-142.
 
24.
Seran, S.; Izvercian, M., 2014. Prosumer engagement in innovation strategies: The prosumer creativity and focus model, Management Decisions, No. 52, pp. 1968-1980.
 
25.
Siuda, P., Żagielski, T., 2014. O potrzebie odkrycia trzeciej drogi w badaniach prosumpcji, [in:] Siuda, P., Żagielski, T. (eds.), Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 
26.
Southerton, D., 2011. Consumer Culture and Personal Life. In Sociology of Personal Life, London: Palgrave Macmillan Ltd.
 
27.
Sowa, I., 2015. Determinanty zróżnicowania zachowań prokonsumenckich młodych konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 231, pp. 120-138.
 
28.
Szul, E., 2013. Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejaw, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, No. 31, pp. 347-358.
 
29.
Szymusiak, T., 2013. Prosumpcja – wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego prosumenta, Studium przypadku: Polska a Niemcy, [in:] Adrianowski, D., Patora, K., Sikorski, J. (eds.), Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
30.
Tapscott D., Williams, A., 2008. Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
31.
Tiwana, A., 2003. Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 
32.
Toffler, A., 1980. The Third Wave, New York: William Morrow and Company.
 
33.
Wereda, W., Knap-Stefaniuk, A., 2023. Crowdsourcing as a Mean of Supporting Creativity in Business: An Introduction to International Research, European Research Studies Journal, Vol. XXVΙ, Issue 1, pp. 190-202.
 
34.
Wolny, R., 2012. Polski e-konsument na rynku usług, Konsumpcja i Rozwój, No. 1(2), pp. 117-129.
 
35.
Żółtek, D., 2009. Marki zbiorowej wyobraźni, Marketing w Praktyce, No. 2, pp. 39-43.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top