ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Zdigitalizowane trendy konsumenckie jako przykład konsumpcjonizmu w świecie
 
Więcej
Ukryj
1
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
 
 
Data publikacji online: 27-06-2023
 
 
Data publikacji: 27-06-2023
 
 
NSZ 2023;18(2):63-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono aktualne cyfrowe trendy konsumenckie jako przykład konsumpcjonizmu na świecie. Pierwsza część artykułu zawiera ogólne informacje i wprowadzenie w omawianą tematykę z uwzględnieniem badań trendów konsumenckich dostarczonych przez firmę Ericsson. W kolejnej części przedstawiono zbiór przykładowych artykułów dostarczonych przez autora na potrzeby pracy. W wyniku dalszej eksploracji opartej na aktualnych danych empirycznych z Raportu Deloitte z 2022 roku autor przedstawia zróżnicowaną ocenę i wnioski zebranych informacji empirycznych i merytorycznych. Głównym celem jest pokazanie cyfrowych trendów konsumenckich w zakresie: • posiadania urządzeń elektronicznych i dostępu do nich; • posiadania urządzenia do noszenia; • czasu do spędzenia przy korzystaniu z urządzeń elektronicznych; • zestawienia wydatków na sprzęt elektroniczny w latach 2022-2021; • decyzji o zakupie nowego lub używanego urządzenia elektronicznego; • przyczyn wykluczających cenę zakupu nowego lub używanego urządzenia elektronicznego.
 
REFERENCJE (6)
1.
Brief, 2019. https://brief.pl/internet-zmys... (access: 4.12.2022).
 
2.
Deloitte, 2022a. https://www2.deloitte.com/pl/p... (access: 3.12.2022).
 
3.
Deloitte, 2022b. https://www2.deloitte.com/pl/p... (access: 4.12.2022).
 
4.
Gutkowska, K., 2011. Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności, Konsumpcja i Rozwój, No. 1.
 
5.
Mazurek, G., Tkaczyk, J., 2016. The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Warsaw: Kozminski University.
 
6.
Zalega, T., 2016. Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, No. 46(2).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top