ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZARZĄDZANIE ODKRYWA HARCERSTWO
 
Więcej
Ukryj
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):321-326
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Czwarta konferencja naukowa „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania'' to okazja do wymiany doświadczeń na temat nowych pomysłów na kierowanie organizacją. Szansa, by nadążać za trendami, nie zostać w tyle, wybijać rytm. Jednak w biegu człowiek rzadko zwraca uwagę na szczegóły - przyjmuje nowe teorie i koncepcje bez zastanowienia i wielbi ich innowacyjność. A co jeśli niektóre z nich powstały i zostały opisane już sto lat temu? Czy w takim razie nauka nie błądzi, niczym dziecko we mgle? Albo jak postać Koziołka Matołka, który krążył po całym świecie, by znaleźć to co było bardzo blisko? Niniejsza praca ma na celu krótką analizę nowoczesnych koncepcji zarządzania i porównanie ich z praktykami stosowanymi w harcerstwie.
 
REFERENCJE (11)
1.
BADEN-POWELL R., 2010, Scouting dla chłopców, Harcerskie biuro wydawnicze „Na tropie”, Karków.
 
2.
GALIO C., 2016, Mów jak TED, 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców, Grupa wydawnicza Foksal, Warszawa.
 
3.
SIDOR-RZĄDKOWSKA M. (red.), 2014, Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 
4.
SOŁODUCHA K. (red.), 2010, Wypalanie śladów w mózgu, wyd. WAT, Warszawa.
 
5.
Statut ZHP, Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na XXXVII Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP 4 grudnia 2011 r. i 10 marca 2012 r., Rozdział 2, §3, pkt. 1.
 
6.
Uchwała nr 40/XXXVI Rady naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.
 
7.
Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP.
 
8.
Załącznik nr 2 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą.
 
9.
ZICHRMANN G., CUNNINGHAM C., 2001, Grywaliacja. Mechanika gry na stronach www i na aplikacjach mobilnych, wyd. HELION, Gliwice.
 
11.
SZCZĘSNY S., Innowacje sprzed stu lat, http://wolomin.zhp.pl/2016/05/... (13.10.2016)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top