ORIGINAL PAPER
Merchandising solutions for the development of sales space in a small store. Case study
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Organizacji i Zarządzania WAT
 
 
Online publication date: 2018-09-24
 
 
Publication date: 2018-09-24
 
 
NSZ 2018;13(3):79-92
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article discusses the issue of managing the sales space in small retail stores. This is one of the issues dealt with by merchandising - commercial marketing. A small retail outlets located on the outskirts of the Warsaw agglomeration were analyzed. The case study method was used in the research. The store layout and its changes in the field of implementation of the arena principle, self-service and service area, fruit and vegetables exposure, customer traffic, cash register location, hot and cold zones, the area of entry to the store, the location of refrigerators with various items were evaluated. It was found that an efficient layout of the shopping space in a small store is a difficult, compromise task. Due to the limited space and features of the building where the premises are located, the use of merchandising solutions was not always possible.
 
REFERENCES (15)
1.
Borusiak B., 2006, Merchandising, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
2.
Gigoła M., 2013, Wpływ visual merchandisingu na zachowania konsumenta, „Konsumpcja i  ozwój”, nr 2 (5).
 
3.
Chwałek J., 1995, Innowacje w handlu, PWE, Warszawa.
 
4.
Witek L., 2007, Merchandising w małych i dużych firmach handlowych. Teoria i praktyka, CH Beck.
 
5.
Matysik-Pejas R., Pakosz I., 2013, Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych, „Polityki europejskie, finanse i marketing”, nr 9 (58).
 
6.
YIN R.K., 2015, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
7.
Babbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, WN PWN, Warszawa.
 
8.
Dąbrowski A., 2017, Metoda studium przypadku krok po kroku, „Studia socjologiczne”, nr 4 (227).
 
9.
Murawska M., 2008, Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 
10.
Grzegorczyk W., 2015, Studium przypadku jako metoda badawcza i dydaktyczna w naukach o zarządzaniu, w: G. Grzegorczyk (red.), Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
11.
Szymecki W. et al., 2010, Merchandising w praktyce, Catman Polska, Poznań.
 
12.
Marszał K., 2014, Sterowanie ruchem klienta w obiektach handlowych, w: A. Grzegorczyk, A. Wiśniewska (red.), Merchandising, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 
13.
Maciejewski G., 2017, Formaty handlu detalicznego w Polsce w ocenie konsumentów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 316.
 
14.
WIKIPEDIA 2017, hasło: Piggly Wiggly, https://en.wikipedia.org/wiki/... (25.10.2017 r.).
 
15.
OC&C STRATEGY CONSULTANTS, 2017, Piękni, młodzi i bogaci. Ranking postrzegania sieci detalicznych w Polsce 2017, file:///D:/Pobieranie/Retail%20Proposition%20Index%202017_PL%20 (1).pdf (11.10.2018 r.).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top